TJEDAN U ŽUPI:

PASTORALNE AKTIVNOSTI U ŽUPI

PONEDJELJAK - 23. ožujka


19.00 MISA za † JURIŠIĆ VLADU

19.30 KATEKIZAM KATOLIČKE CRKVE. Tema:EUHARISTIJA U KATEKIZMU

20.30 SUSRET BRAČNIH PAROVA (duhovna priprava za Nacionalni susret obitelji na Trsatu)
UTORAK - 24. ožujka


19.00 MISA u bolnici za † DAUTANEC CILU I STJEPANA

19.30 PJEVANJE U HEREŠINU

20.00 LITURGIJSKA GRUPA

SRIJEDA 25. ožujka - BLAGOVIJEST


9.30 MISA u Domu za starije osobe

17.00 MISA u Herešinu

19.00 MISA za † GOLEC FRANJU I PRVULOVIĆ MIODRAGA

ČETVRTAK 26. ožujka


19.00 MISA za † VUK ZVONKA I OBITELJ HEMAR

19.30 ŽUPNI ZBOR

21.00 KLAPSKO PJEVANJE

PETAK 27. ožujka - "Žalosni petak"

18.30 Pobožnost Križnog puta

19.00 MISA za † KOVAČIĆ JOSIPA

19.30 EUHARISTIJSKO KLANJANJ

SUBOTA 28. ožujka

7.30 MISA

14.00 VELIKA USKRSNA ISPOVIJED (u 13.30h je PRIPREMA ZA ISPOVIJED)

17.00 MISA u Domu za starije osobe

19.30 SUSRET MLADIH – STUDENATA I RADNIČKE MLADEŽI

Tema: BIT ĆU SLUGA BOGU

20.30 MOLITVENO EVANGELIZACIJSKI SUSRET MLADIH


NEDJELJA 29. ožujka - CVJETNICA

8.00 MISA u Herešinu s čitanom MUKOM

10.00 Blagoslov grančica ispred past. centra –Procesija
MISA s pjevanom MUKOM za † LODETA MARTINA, MIJU I ŽELJKA (Grančice možete nabaviti ispred Pastoralnog
centra uz dobrovoljni prilog za KARITAS)

15.00 Pobožnost Križnog puta po župiPASTORALNE AKTIVNOSTI U ŽUPI

PONEDJELJAK - 23. ožujka


19.00 MISA za † JURIŠIĆ VLADU

19.30 KATEKIZAM KATOLIČKE CRKVE. Tema:EUHARISTIJA U KATEKIZMU

20.30 SUSRET BRAČNIH PAROVA (duhovna priprava za Nacionalni susret obitelji na Trsatu)
UTORAK - 24. ožujka


19.00 MISA u bolnici za † DAUTANEC CILU I STJEPANA

19.30 PJEVANJE U HEREŠINU

20.00 LITURGIJSKA GRUPA

SRIJEDA 25. ožujka - BLAGOVIJEST


9.30 MISA u Domu za starije osobe

17.00 MISA u Herešinu

19.00 MISA za † GOLEC FRANJU I PRVULOVIĆ MIODRAGA

ČETVRTAK 26. ožujka


19.00 MISA za † VUK ZVONKA I OBITELJ HEMAR

19.30 ŽUPNI ZBOR

21.00 KLAPSKO PJEVANJE

PETAK 27. ožujka - "Žalosni petak"

18.30 Pobožnost Križnog puta

19.00 MISA za † KOVAČIĆ JOSIPA

19.30 EUHARISTIJSKO KLANJANJ

SUBOTA 28. ožujka

7.30 MISA

14.00 VELIKA USKRSNA ISPOVIJED (u 13.30h je PRIPREMA ZA ISPOVIJED)

17.00 MISA u Domu za starije osobe

19.30 SUSRET MLADIH – STUDENATA I RADNIČKE MLADEŽI

Tema: BIT ĆU SLUGA BOGU

20.30 MOLITVENO EVANGELIZACIJSKI SUSRET MLADIH


NEDJELJA 29. ožujka - CVJETNICA

8.00 MISA u Herešinu s čitanom MUKOM

10.00 Blagoslov grančica ispred past. centra –Procesija
MISA s pjevanom MUKOM za † LODETA MARTINA, MIJU I ŽELJKA (Grančice možete nabaviti ispred Pastoralnog
centra uz dobrovoljni prilog za KARITAS)

15.00 Pobožnost Križnog puta po župiPASTORALNE AKTIVNOSTI U ŽUPI

PONEDJELJAK - 23. ožujka


19.00 MISA za † JURIŠIĆ VLADU

19.30 KATEKIZAM KATOLIČKE CRKVE. Tema:EUHARISTIJA U KATEKIZMU

20.30 SUSRET BRAČNIH PAROVA (duhovna priprava za Nacionalni susret obitelji na Trsatu)
UTORAK - 24. ožujka


19.00 MISA u bolnici za † DAUTANEC CILU I STJEPANA

19.30 PJEVANJE U HEREŠINU

20.00 LITURGIJSKA GRUPA

SRIJEDA 25. ožujka - BLAGOVIJEST


9.30 MISA u Domu za starije osobe

17.00 MISA u Herešinu

19.00 MISA za † GOLEC FRANJU I PRVULOVIĆ MIODRAGA

ČETVRTAK 26. ožujka


19.00 MISA za † VUK ZVONKA I OBITELJ HEMAR

19.30 ŽUPNI ZBOR

21.00 KLAPSKO PJEVANJE

PETAK 27. ožujka - "Žalosni petak"

18.30 Pobožnost Križnog puta

19.00 MISA za † KOVAČIĆ JOSIPA

19.30 EUHARISTIJSKO KLANJANJ

SUBOTA 28. ožujka

7.30 MISA

14.00 VELIKA USKRSNA ISPOVIJED (u 13.30h je PRIPREMA ZA ISPOVIJED)

17.00 MISA u Domu za starije osobe

19.30 SUSRET MLADIH – STUDENATA I RADNIČKE MLADEŽI

Tema: BIT ĆU SLUGA BOGU

20.30 MOLITVENO EVANGELIZACIJSKI SUSRET MLADIH


NEDJELJA 29. ožujka - CVJETNICA

8.00 MISA u Herešinu s čitanom MUKOM

10.00 Blagoslov grančica ispred past. centra –Procesija
MISA s pjevanom MUKOM za † LODETA MARTINA, MIJU I ŽELJKA (Grančice možete nabaviti ispred Pastoralnog
centra uz dobrovoljni prilog za KARITAS)

15.00 Pobožnost Križnog puta po župiPASTORALNE AKTIVNOSTI U ŽUPI

PONEDJELJAK - 23. ožujka


19.00 MISA za † JURIŠIĆ VLADU

19.30 KATEKIZAM KATOLIČKE CRKVE. Tema:EUHARISTIJA U KATEKIZMU

20.30 SUSRET BRAČNIH PAROVA (duhovna priprava za Nacionalni susret obitelji na Trsatu)
UTORAK - 24. ožujka


19.00 MISA u bolnici za † DAUTANEC CILU I STJEPANA

19.30 PJEVANJE U HEREŠINU

20.00 LITURGIJSKA GRUPA

SRIJEDA 25. ožujka - BLAGOVIJEST


9.30 MISA u Domu za starije osobe

17.00 MISA u Herešinu

19.00 MISA za † GOLEC FRANJU I PRVULOVIĆ MIODRAGA

ČETVRTAK 26. ožujka


19.00 MISA za † VUK ZVONKA I OBITELJ HEMAR

19.30 ŽUPNI ZBOR

21.00 KLAPSKO PJEVANJE

PETAK 27. ožujka - "Žalosni petak"

18.30 Pobožnost Križnog puta

19.00 MISA za † KOVAČIĆ JOSIPA

19.30 EUHARISTIJSKO KLANJANJ

SUBOTA 28. ožujka

7.30 MISA

14.00 VELIKA USKRSNA ISPOVIJED (u 13.30h je PRIPREMA ZA ISPOVIJED)

17.00 MISA u Domu za starije osobe

19.30 SUSRET MLADIH – STUDENATA I RADNIČKE MLADEŽI

Tema: BIT ĆU SLUGA BOGU

20.30 MOLITVENO EVANGELIZACIJSKI SUSRET MLADIH


NEDJELJA 29. ožujka - CVJETNICA

8.00 MISA u Herešinu s čitanom MUKOM

10.00 Blagoslov grančica ispred past. centra –Procesija
MISA s pjevanom MUKOM za † LODETA MARTINA, MIJU I ŽELJKA (Grančice možete nabaviti ispred Pastoralnog
centra uz dobrovoljni prilog za KARITAS)

15.00 Pobožnost Križnog puta po župiPASTORALNE AKTIVNOSTI U ŽUPI

PONEDJELJAK - 23. ožujka


19.00 MISA za † JURIŠIĆ VLADU

19.30 KATEKIZAM KATOLIČKE CRKVE. Tema:EUHARISTIJA U KATEKIZMU

20.30 SUSRET BRAČNIH PAROVA (duhovna priprava za Nacionalni susret obitelji na Trsatu)
UTORAK - 24. ožujka


19.00 MISA u bolnici za † DAUTANEC CILU I STJEPANA

19.30 PJEVANJE U HEREŠINU

20.00 LITURGIJSKA GRUPA

SRIJEDA 25. ožujka - BLAGOVIJEST


9.30 MISA u Domu za starije osobe

17.00 MISA u Herešinu

19.00 MISA za † GOLEC FRANJU I PRVULOVIĆ MIODRAGA

ČETVRTAK 26. ožujka


19.00 MISA za † VUK ZVONKA I OBITELJ HEMAR

19.30 ŽUPNI ZBOR

21.00 KLAPSKO PJEVANJE

PETAK 27. ožujka - "Žalosni petak"

18.30 Pobožnost Križnog puta

19.00 MISA za † KOVAČIĆ JOSIPA

19.30 EUHARISTIJSKO KLANJANJ

SUBOTA 28. ožujka

7.30 MISA

14.00 VELIKA USKRSNA ISPOVIJED (u 13.30h je PRIPREMA ZA ISPOVIJED)

17.00 MISA u Domu za starije osobe

19.30 SUSRET MLADIH – STUDENATA I RADNIČKE MLADEŽI

Tema: BIT ĆU SLUGA BOGU

20.30 MOLITVENO EVANGELIZACIJSKI SUSRET MLADIH


NEDJELJA 29. ožujka - CVJETNICA

8.00 MISA u Herešinu s čitanom MUKOM

10.00 Blagoslov grančica ispred past. centra –Procesija
MISA s pjevanom MUKOM za † LODETA MARTINA, MIJU I ŽELJKA (Grančice možete nabaviti ispred Pastoralnog
centra uz dobrovoljni prilog za KARITAS)

15.00 Pobožnost Križnog puta po župiPASTORALNE AKTIVNOSTI U ŽUPI

PONEDJELJAK - 23. ožujka


19.00 MISA za † JURIŠIĆ VLADU

19.30 KATEKIZAM KATOLIČKE CRKVE. Tema:EUHARISTIJA U KATEKIZMU

20.30 SUSRET BRAČNIH PAROVA (duhovna priprava za Nacionalni susret obitelji na Trsatu)
UTORAK - 24. ožujka


19.00 MISA u bolnici za † DAUTANEC CILU I STJEPANA

19.30 PJEVANJE U HEREŠINU

20.00 LITURGIJSKA GRUPA

SRIJEDA 25. ožujka - BLAGOVIJEST


9.30 MISA u Domu za starije osobe

17.00 MISA u Herešinu

19.00 MISA za † GOLEC FRANJU I PRVULOVIĆ MIODRAGA

ČETVRTAK 26. ožujka


19.00 MISA za † VUK ZVONKA I OBITELJ HEMAR

19.30 ŽUPNI ZBOR

21.00 KLAPSKO PJEVANJE

PETAK 27. ožujka - "Žalosni petak"

18.30 Pobožnost Križnog puta

19.00 MISA za † KOVAČIĆ JOSIPA

19.30 EUHARISTIJSKO KLANJANJ

SUBOTA 28. ožujka

7.30 MISA

14.00 VELIKA USKRSNA ISPOVIJED (u 13.30h je PRIPREMA ZA ISPOVIJED)

17.00 MISA u Domu za starije osobe

19.30 SUSRET MLADIH – STUDENATA I RADNIČKE MLADEŽI

Tema: BIT ĆU SLUGA BOGU

20.30 MOLITVENO EVANGELIZACIJSKI SUSRET MLADIH


NEDJELJA 29. ožujka - CVJETNICA

8.00 MISA u Herešinu s čitanom MUKOM

10.00 Blagoslov grančica ispred past. centra –Procesija
MISA s pjevanom MUKOM za † LODETA MARTINA, MIJU I ŽELJKA (Grančice možete nabaviti ispred Pastoralnog
centra uz dobrovoljni prilog za KARITAS)

15.00 Pobožnost Križnog puta po župiPASTORALNE AKTIVNOSTI U ŽUPI

PONEDJELJAK - 23. ožujka


19.00 MISA za † JURIŠIĆ VLADU

19.30 KATEKIZAM KATOLIČKE CRKVE. Tema:EUHARISTIJA U KATEKIZMU

20.30 SUSRET BRAČNIH PAROVA (duhovna priprava za Nacionalni susret obitelji na Trsatu)
UTORAK - 24. ožujka


19.00 MISA u bolnici za † DAUTANEC CILU I STJEPANA

19.30 PJEVANJE U HEREŠINU

20.00 LITURGIJSKA GRUPA

SRIJEDA 25. ožujka - BLAGOVIJEST


9.30 MISA u Domu za starije osobe

17.00 MISA u Herešinu

19.00 MISA za † GOLEC FRANJU I PRVULOVIĆ MIODRAGA

ČETVRTAK 26. ožujka


19.00 MISA za † VUK ZVONKA I OBITELJ HEMAR

19.30 ŽUPNI ZBOR

21.00 KLAPSKO PJEVANJE

PETAK 27. ožujka - "Žalosni petak"

18.30 Pobožnost Križnog puta

19.00 MISA za † KOVAČIĆ JOSIPA

19.30 EUHARISTIJSKO KLANJANJ

SUBOTA 28. ožujka

7.30 MISA

14.00 VELIKA USKRSNA ISPOVIJED (u 13.30h je PRIPREMA ZA ISPOVIJED)

17.00 MISA u Domu za starije osobe

19.30 SUSRET MLADIH – STUDENATA I RADNIČKE MLADEŽI

Tema: BIT ĆU SLUGA BOGU

20.30 MOLITVENO EVANGELIZACIJSKI SUSRET MLADIH


NEDJELJA 29. ožujka - CVJETNICA

8.00 MISA u Herešinu s čitanom MUKOM

10.00 Blagoslov grančica ispred past. centra –Procesija
MISA s pjevanom MUKOM za † LODETA MARTINA, MIJU I ŽELJKA (Grančice možete nabaviti ispred Pastoralnog
centra uz dobrovoljni prilog za KARITAS)

15.00 Pobožnost Križnog puta po župiPASTORALNE AKTIVNOSTI U ŽUPI

PONEDJELJAK - 23. ožujka


19.00 MISA za † JURIŠIĆ VLADU

19.30 KATEKIZAM KATOLIČKE CRKVE. Tema:EUHARISTIJA U KATEKIZMU

20.30 SUSRET BRAČNIH PAROVA (duhovna priprava za Nacionalni susret obitelji na Trsatu)
UTORAK - 24. ožujka


19.00 MISA u bolnici za † DAUTANEC CILU I STJEPANA

19.30 PJEVANJE U HEREŠINU

20.00 LITURGIJSKA GRUPA

SRIJEDA 25. ožujka - BLAGOVIJEST


9.30 MISA u Domu za starije osobe

17.00 MISA u Herešinu

19.00 MISA za † GOLEC FRANJU I PRVULOVIĆ MIODRAGA

ČETVRTAK 26. ožujka


19.00 MISA za † VUK ZVONKA I OBITELJ HEMAR

19.30 ŽUPNI ZBOR

21.00 KLAPSKO PJEVANJE

PETAK 27. ožujka - "Žalosni petak"

18.30 Pobožnost Križnog puta

19.00 MISA za † KOVAČIĆ JOSIPA

19.30 EUHARISTIJSKO KLANJANJ

SUBOTA 28. ožujka

7.30 MISA

14.00 VELIKA USKRSNA ISPOVIJED (u 13.30h je PRIPREMA ZA ISPOVIJED)

17.00 MISA u Domu za starije osobe

19.30 SUSRET MLADIH – STUDENATA I RADNIČKE MLADEŽI

Tema: BIT ĆU SLUGA BOGU

20.30 MOLITVENO EVANGELIZACIJSKI SUSRET MLADIH


NEDJELJA 29. ožujka - CVJETNICA

8.00 MISA u Herešinu s čitanom MUKOM

10.00 Blagoslov grančica ispred past. centra –Procesija
MISA s pjevanom MUKOM za † LODETA MARTINA, MIJU I ŽELJKA (Grančice možete nabaviti ispred Pastoralnog
centra uz dobrovoljni prilog za KARITAS)

15.00 Pobožnost Križnog puta po župiPASTORALNE AKTIVNOSTI U ŽUPI

PONEDJELJAK - 23. ožujka


19.00 MISA za † JURIŠIĆ VLADU

19.30 KATEKIZAM KATOLIČKE CRKVE. Tema:EUHARISTIJA U KATEKIZMU

20.30 SUSRET BRAČNIH PAROVA (duhovna priprava za Nacionalni susret obitelji na Trsatu)
UTORAK - 24. ožujka


19.00 MISA u bolnici za † DAUTANEC CILU I STJEPANA

19.30 PJEVANJE U HEREŠINU

20.00 LITURGIJSKA GRUPA

SRIJEDA 25. ožujka - BLAGOVIJEST


9.30 MISA u Domu za starije osobe

17.00 MISA u Herešinu

19.00 MISA za † GOLEC FRANJU I PRVULOVIĆ MIODRAGA

ČETVRTAK 26. ožujka


19.00 MISA za † VUK ZVONKA I OBITELJ HEMAR

19.30 ŽUPNI ZBOR

21.00 KLAPSKO PJEVANJE

PETAK 27. ožujka - "Žalosni petak"

18.30 Pobožnost Križnog puta

19.00 MISA za † KOVAČIĆ JOSIPA

19.30 EUHARISTIJSKO KLANJANJ

SUBOTA 28. ožujka

7.30 MISA

14.00 VELIKA USKRSNA ISPOVIJED (u 13.30h je PRIPREMA ZA ISPOVIJED)

17.00 MISA u Domu za starije osobe

19.30 SUSRET MLADIH – STUDENATA I RADNIČKE MLADEŽI

Tema: BIT ĆU SLUGA BOGU

20.30 MOLITVENO EVANGELIZACIJSKI SUSRET MLADIH


NEDJELJA 29. ožujka - CVJETNICA

8.00 MISA u Herešinu s čitanom MUKOM

10.00 Blagoslov grančica ispred past. centra –Procesija
MISA s pjevanom MUKOM za † LODETA MARTINA, MIJU I ŽELJKA (Grančice možete nabaviti ispred Pastoralnog
centra uz dobrovoljni prilog za KARITAS)

15.00 Pobožnost Križnog puta po župiPASTORALNE AKTIVNOSTI U ŽUPI

PONEDJELJAK - 23. ožujka


19.00 MISA za † JURIŠIĆ VLADU

19.30 KATEKIZAM KATOLIČKE CRKVE. Tema:EUHARISTIJA U KATEKIZMU

20.30 SUSRET BRAČNIH PAROVA (duhovna priprava za Nacionalni susret obitelji na Trsatu)
UTORAK - 24. ožujka


19.00 MISA u bolnici za † DAUTANEC CILU I STJEPANA

19.30 PJEVANJE U HEREŠINU

20.00 LITURGIJSKA GRUPA

SRIJEDA 25. ožujka - BLAGOVIJEST


9.30 MISA u Domu za starije osobe

17.00 MISA u Herešinu

19.00 MISA za † GOLEC FRANJU I PRVULOVIĆ MIODRAGA

ČETVRTAK 26. ožujka


19.00 MISA za † VUK ZVONKA I OBITELJ HEMAR

19.30 ŽUPNI ZBOR

21.00 KLAPSKO PJEVANJE

PETAK 27. ožujka - "Žalosni petak"

18.30 Pobožnost Križnog puta

19.00 MISA za † KOVAČIĆ JOSIPA

19.30 EUHARISTIJSKO KLANJANJ

SUBOTA 28. ožujka

7.30 MISA

14.00 VELIKA USKRSNA ISPOVIJED (u 13.30h je PRIPREMA ZA ISPOVIJED)

17.00 MISA u Domu za starije osobe

19.30 SUSRET MLADIH – STUDENATA I RADNIČKE MLADEŽI

Tema: BIT ĆU SLUGA BOGU

20.30 MOLITVENO EVANGELIZACIJSKI SUSRET MLADIH


NEDJELJA 29. ožujka - CVJETNICA

8.00 MISA u Herešinu s čitanom MUKOM

10.00 Blagoslov grančica ispred past. centra –Procesija
MISA s pjevanom MUKOM za † LODETA MARTINA, MIJU I ŽELJKA (Grančice možete nabaviti ispred Pastoralnog
centra uz dobrovoljni prilog za KARITAS)

15.00 Pobožnost Križnog puta po župiPASTORALNE AKTIVNOSTI U ŽUPI

PONEDJELJAK - 23. ožujka


19.00 MISA za † JURIŠIĆ VLADU

19.30 KATEKIZAM KATOLIČKE CRKVE. Tema:EUHARISTIJA U KATEKIZMU

20.30 SUSRET BRAČNIH PAROVA (duhovna priprava za Nacionalni susret obitelji na Trsatu)
UTORAK - 24. ožujka


19.00 MISA u bolnici za † DAUTANEC CILU I STJEPANA

19.30 PJEVANJE U HEREŠINU

20.00 LITURGIJSKA GRUPA

SRIJEDA 25. ožujka - BLAGOVIJEST


9.30 MISA u Domu za starije osobe

17.00 MISA u Herešinu

19.00 MISA za † GOLEC FRANJU I PRVULOVIĆ MIODRAGA

ČETVRTAK 26. ožujka


19.00 MISA za † VUK ZVONKA I OBITELJ HEMAR

19.30 ŽUPNI ZBOR

21.00 KLAPSKO PJEVANJE

PETAK 27. ožujka - "Žalosni petak"

18.30 Pobožnost Križnog puta

19.00 MISA za † KOVAČIĆ JOSIPA

19.30 EUHARISTIJSKO KLANJANJ

SUBOTA 28. ožujka

7.30 MISA

14.00 VELIKA USKRSNA ISPOVIJED (u 13.30h je PRIPREMA ZA ISPOVIJED)

17.00 MISA u Domu za starije osobe

19.30 SUSRET MLADIH – STUDENATA I RADNIČKE MLADEŽI

Tema: BIT ĆU SLUGA BOGU

20.30 MOLITVENO EVANGELIZACIJSKI SUSRET MLADIH


NEDJELJA 29. ožujka - CVJETNICA

8.00 MISA u Herešinu s čitanom MUKOM

10.00 Blagoslov grančica ispred past. centra –Procesija
MISA s pjevanom MUKOM za † LODETA MARTINA, MIJU I ŽELJKA (Grančice možete nabaviti ispred Pastoralnog
centra uz dobrovoljni prilog za KARITAS)

15.00 Pobožnost Križnog puta po župiPASTORALNE AKTIVNOSTI U ŽUPI

PONEDJELJAK - 23. ožujka


19.00 MISA za † JURIŠIĆ VLADU

19.30 KATEKIZAM KATOLIČKE CRKVE. Tema:EUHARISTIJA U KATEKIZMU

20.30 SUSRET BRAČNIH PAROVA (duhovna priprava za Nacionalni susret obitelji na Trsatu)
UTORAK - 24. ožujka


19.00 MISA u bolnici za † DAUTANEC CILU I STJEPANA

19.30 PJEVANJE U HEREŠINU

20.00 LITURGIJSKA GRUPA

SRIJEDA 25. ožujka - BLAGOVIJEST


9.30 MISA u Domu za starije osobe

17.00 MISA u Herešinu

19.00 MISA za † GOLEC FRANJU I PRVULOVIĆ MIODRAGA

ČETVRTAK 26. ožujka


19.00 MISA za † VUK ZVONKA I OBITELJ HEMAR

19.30 ŽUPNI ZBOR

21.00 KLAPSKO PJEVANJE

PETAK 27. ožujka - "Žalosni petak"

18.30 Pobožnost Križnog puta

19.00 MISA za † KOVAČIĆ JOSIPA

19.30 EUHARISTIJSKO KLANJANJ

SUBOTA 28. ožujka

7.30 MISA

14.00 VELIKA USKRSNA ISPOVIJED (u 13.30h je PRIPREMA ZA ISPOVIJED)

17.00 MISA u Domu za starije osobe

19.30 SUSRET MLADIH – STUDENATA I RADNIČKE MLADEŽI

Tema: BIT ĆU SLUGA BOGU

20.30 MOLITVENO EVANGELIZACIJSKI SUSRET MLADIH


NEDJELJA 29. ožujka - CVJETNICA

8.00 MISA u Herešinu s čitanom MUKOM

10.00 Blagoslov grančica ispred past. centra –Procesija
MISA s pjevanom MUKOM za † LODETA MARTINA, MIJU I ŽELJKA (Grančice možete nabaviti ispred Pastoralnog
centra uz dobrovoljni prilog za KARITAS)

15.00 Pobožnost Križnog puta po župiPASTORALNE AKTIVNOSTI U ŽUPI

PONEDJELJAK - 23. ožujka


19.00 MISA za † JURIŠIĆ VLADU

19.30 KATEKIZAM KATOLIČKE CRKVE. Tema:EUHARISTIJA U KATEKIZMU

20.30 SUSRET BRAČNIH PAROVA (duhovna priprava za Nacionalni susret obitelji na Trsatu)
UTORAK - 24. ožujka


19.00 MISA u bolnici za † DAUTANEC CILU I STJEPANA

19.30 PJEVANJE U HEREŠINU

20.00 LITURGIJSKA GRUPA

SRIJEDA 25. ožujka - BLAGOVIJEST


9.30 MISA u Domu za starije osobe

17.00 MISA u Herešinu

19.00 MISA za † GOLEC FRANJU I PRVULOVIĆ MIODRAGA

ČETVRTAK 26. ožujka


19.00 MISA za † VUK ZVONKA I OBITELJ HEMAR

19.30 ŽUPNI ZBOR

21.00 KLAPSKO PJEVANJE

PETAK 27. ožujka - "Žalosni petak"

18.30 Pobožnost Križnog puta

19.00 MISA za † KOVAČIĆ JOSIPA

19.30 EUHARISTIJSKO KLANJANJ

SUBOTA 28. ožujka

7.30 MISA

14.00 VELIKA USKRSNA ISPOVIJED (u 13.30h je PRIPREMA ZA ISPOVIJED)

17.00 MISA u Domu za starije osobe

19.30 SUSRET MLADIH – STUDENATA I RADNIČKE MLADEŽI

Tema: BIT ĆU SLUGA BOGU

20.30 MOLITVENO EVANGELIZACIJSKI SUSRET MLADIH


NEDJELJA 29. ožujka - CVJETNICA

8.00 MISA u Herešinu s čitanom MUKOM

10.00 Blagoslov grančica ispred past. centra –Procesija
MISA s pjevanom MUKOM za † LODETA MARTINA, MIJU I ŽELJKA (Grančice možete nabaviti ispred Pastoralnog
centra uz dobrovoljni prilog za KARITAS)

15.00 Pobožnost Križnog puta po župiPASTORALNE AKTIVNOSTI U ŽUPI

PONEDJELJAK - 23. ožujka


19.00 MISA za † JURIŠIĆ VLADU

19.30 KATEKIZAM KATOLIČKE CRKVE. Tema:EUHARISTIJA U KATEKIZMU

20.30 SUSRET BRAČNIH PAROVA (duhovna priprava za Nacionalni susret obitelji na Trsatu)
UTORAK - 24. ožujka


19.00 MISA u bolnici za † DAUTANEC CILU I STJEPANA

19.30 PJEVANJE U HEREŠINU

20.00 LITURGIJSKA GRUPA

SRIJEDA 25. ožujka - BLAGOVIJEST


9.30 MISA u Domu za starije osobe

17.00 MISA u Herešinu

19.00 MISA za † GOLEC FRANJU I PRVULOVIĆ MIODRAGA

ČETVRTAK 26. ožujka


19.00 MISA za † VUK ZVONKA I OBITELJ HEMAR

19.30 ŽUPNI ZBOR

21.00 KLAPSKO PJEVANJE

PETAK 27. ožujka - "Žalosni petak"

18.30 Pobožnost Križnog puta

19.00 MISA za † KOVAČIĆ JOSIPA

19.30 EUHARISTIJSKO KLANJANJ

SUBOTA 28. ožujka

7.30 MISA

14.00 VELIKA USKRSNA ISPOVIJED (u 13.30h je PRIPREMA ZA ISPOVIJED)

17.00 MISA u Domu za starije osobe

19.30 SUSRET MLADIH – STUDENATA I RADNIČKE MLADEŽI

Tema: BIT ĆU SLUGA BOGU

20.30 MOLITVENO EVANGELIZACIJSKI SUSRET MLADIH


NEDJELJA 29. ožujka - CVJETNICA

8.00 MISA u Herešinu s čitanom MUKOM

10.00 Blagoslov grančica ispred past. centra –Procesija
MISA s pjevanom MUKOM za † LODETA MARTINA, MIJU I ŽELJKA (Grančice možete nabaviti ispred Pastoralnog
centra uz dobrovoljni prilog za KARITAS)

15.00 Pobožnost Križnog puta po župiPASTORALNE AKTIVNOSTI U ŽUPI

PONEDJELJAK - 23. ožujka


19.00 MISA za † JURIŠIĆ VLADU

19.30 KATEKIZAM KATOLIČKE CRKVE. Tema:EUHARISTIJA U KATEKIZMU

20.30 SUSRET BRAČNIH PAROVA (duhovna priprava za Nacionalni susret obitelji na Trsatu)
UTORAK - 24. ožujka


19.00 MISA u bolnici za † DAUTANEC CILU I STJEPANA

19.30 PJEVANJE U HEREŠINU

20.00 LITURGIJSKA GRUPA

SRIJEDA 25. ožujka - BLAGOVIJEST


9.30 MISA u Domu za starije osobe

17.00 MISA u Herešinu

19.00 MISA za † GOLEC FRANJU I PRVULOVIĆ MIODRAGA

ČETVRTAK 26. ožujka


19.00 MISA za † VUK ZVONKA I OBITELJ HEMAR

19.30 ŽUPNI ZBOR

21.00 KLAPSKO PJEVANJE

PETAK 27. ožujka - "Žalosni petak"

18.30 Pobožnost Križnog puta

19.00 MISA za † KOVAČIĆ JOSIPA

19.30 EUHARISTIJSKO KLANJANJ

SUBOTA 28. ožujka

7.30 MISA

14.00 VELIKA USKRSNA ISPOVIJED (u 13.30h je PRIPREMA ZA ISPOVIJED)

17.00 MISA u Domu za starije osobe

19.30 SUSRET MLADIH – STUDENATA I RADNIČKE MLADEŽI

Tema: BIT ĆU SLUGA BOGU

20.30 MOLITVENO EVANGELIZACIJSKI SUSRET MLADIH


NEDJELJA 29. ožujka - CVJETNICA

8.00 MISA u Herešinu s čitanom MUKOM

10.00 Blagoslov grančica ispred past. centra –Procesija
MISA s pjevanom MUKOM za † LODETA MARTINA, MIJU I ŽELJKA (Grančice možete nabaviti ispred Pastoralnog
centra uz dobrovoljni prilog za KARITAS)

15.00 Pobožnost Križnog puta po župiPASTORALNE AKTIVNOSTI U ŽUPI

PONEDJELJAK - 23. ožujka


19.00 MISA za † JURIŠIĆ VLADU

19.30 KATEKIZAM KATOLIČKE CRKVE. Tema:EUHARISTIJA U KATEKIZMU

20.30 SUSRET BRAČNIH PAROVA (duhovna priprava za Nacionalni susret obitelji na Trsatu)
UTORAK - 24. ožujka


19.00 MISA u bolnici za † DAUTANEC CILU I STJEPANA

19.30 PJEVANJE U HEREŠINU

20.00 LITURGIJSKA GRUPA

SRIJEDA 25. ožujka - BLAGOVIJEST


9.30 MISA u Domu za starije osobe

17.00 MISA u Herešinu

19.00 MISA za † GOLEC FRANJU I PRVULOVIĆ MIODRAGA

ČETVRTAK 26. ožujka


19.00 MISA za † VUK ZVONKA I OBITELJ HEMAR

19.30 ŽUPNI ZBOR

21.00 KLAPSKO PJEVANJE

PETAK 27. ožujka - "Žalosni petak"

18.30 Pobožnost Križnog puta

19.00 MISA za † KOVAČIĆ JOSIPA

19.30 EUHARISTIJSKO KLANJANJ

SUBOTA 28. ožujka

7.30 MISA

14.00 VELIKA USKRSNA ISPOVIJED (u 13.30h je PRIPREMA ZA ISPOVIJED)

17.00 MISA u Domu za starije osobe

19.30 SUSRET MLADIH – STUDENATA I RADNIČKE MLADEŽI

Tema: BIT ĆU SLUGA BOGU

20.30 MOLITVENO EVANGELIZACIJSKI SUSRET MLADIH


NEDJELJA 29. ožujka - CVJETNICA

8.00 MISA u Herešinu s čitanom MUKOM

10.00 Blagoslov grančica ispred past. centra –Procesija
MISA s pjevanom MUKOM za † LODETA MARTINA, MIJU I ŽELJKA (Grančice možete nabaviti ispred Pastoralnog
centra uz dobrovoljni prilog za KARITAS)

15.00 Pobožnost Križnog puta po župi
NS-DHTML by Kubik-Rubik.de
Dvodnevni jubilarni 15. križni put mladih Varaždinske biskupije PDF Ispis E-mail
Ponedjeljak, 23 Oujak 2015 17:11

U organizaciji biskupijskog Ureda za pastoral mladih mladi su se okupili pod geslom "Silom Slave Njegove" u subotu ujutro u Ivancu odakle su krenuli na pobožnost župama Gornjovaraždinskog i Donjovaraždinskog dekanata.
Više...
 
Susret sa krizmanim kumovima PDF Ispis E-mail
Ponedjeljak, 23 Oujak 2015 16:49

Na 5. korizmenu nedjelju, 22. ožujka 2015. godine, održao se sastanak za krizmane kumove.
Više...
 
Trodnevnica u čast svetoga Josipa u Domu za starije i nemoćne PDF Ispis E-mail
Cetvrtak, 19 Oujak 2015 10:15

U kapeli sv. Josipa u Domu za starije i nemoćne osobe Koprivnica, na području naše Župe, 16. ožujka 2015. godine započela je trodnevna priprava za blagdan sv. Josipa.
Više...
 
Misijska zajednica nastavila akciju prodaje kolača PDF Ispis E-mail
Ponedjeljak, 23 Oujak 2015 16:55

Zahvaljujući članicama i članovima naše župne Misijske zajednice „ o. Ante Gabrić“, vjernici su, nakon dvomjesečne stanke, ovih korizmenih nedjelja ponovno nakon svetih misa u Pastoralnom centru, kućama mogli ponijeli kutije pune odličnih domaćih kolača koje su u tu svrhu ispekle vrijedne domaćice s područja naše župe.
Više...
 
Svečano proslavljen blagdan sv. Josipa PDF Ispis E-mail
Ponedjeljak, 23 Oujak 2015 16:38

19. ožujka 2015. godine svečanim koncelebriranim misnim slavljem u kapeli sv. Josipa u Domu za starije i nemoćne osobe Koprivnica, proslavljen je blagdan sv. Josipa.
Više...
 
Korizmena duhovna obnova bračnih parova za Sjevernu regiju održana u našoj župi PDF Ispis E-mail
Utorak, 17 Oujak 2015 16:40

U nedjelju, 15. ožujka 2015. u našoj je župi održana korizmena duhovna obnova za Sjevernu regiju.
Više...
 
<< Početak < « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » > Kraj >>

Stranica 1 od 105

Dnevni molitveni kutak

Gospodin te zove da se smiriš u njemu:  

Ponedjeljak - 2. ožujka 2015. - preuzmi ovdje      

Utorak - 10. ožujka 2015. - preuzmi ovdje 

Srijeda - 4. ožujka 2015. - preuzmi ovdje  

Četvrtak - 19. veljače 2015. - preuzmi ovdje   

Petak - 6. veljače 2015. - preuzmi ovdje   

Subota - 7. ožujka 2015. - preuzmi ovdje    

Nedjelja - 8. ožujka 2015. - preuzmi ovdje     

Arhiva molitvi

Djelovanje Misijske zajednice

Dokumentarni film o našoj Misijskoj zajednici O. Ante Gabrić

POGLEDAJTE OVDJE

Filijala Herešin

Ovdje možete saznati sve o našoj filijali u Herešinu

Bolnica

Ovdje možete saznati sve o dušobrižništvu u bolnici

Dom umirovljenika

Ovdje možete saznati sve o dušobrižništvu u Domu umirovljenika Koprivnica

HKLD

Ovdje možete dobiti sve informacije o hrvatskom katoličkom liječničkom društvu, podružnica Koprivnica. Informacije su dostupne i na njihovoj službenoj stranici

HKDMST

Ovdje možete dobiti sve informacije o hrvatskom katoličkom društvu medicinskih sestara i tehničara, podružnica Koprivnica.