TJEDAN U ŽUPI:

raspored svetih misa, misnih nakana i pobožnosti

SRIJEDA 28. lipnja
7.00 SV. MISA, na Lenišću † Vlado Gregurić

ČETVRTAK 29. srpnja Sv. Marta
7.00 SV. MISA, na Lenišću

PETAK 30. srpnja Svagdan
10.30 SV. MISA, u Domu za starije i nemoćne
18.00 EUHARISTIJSKO KLANJANJE
19.00 SV. MISA, na Lenišću † Jakov i Katarina Vugrinec

SUBOTA 31. srpnja Sv. Ignacije Lojolski
19.00 SV. MISA, na Lenišću (NEDJELJNA) † Tomislav Ban

NEDELJA 1. kolovoza 18. Kroz godinu
7.30 SV. MISA, na Lenišću † Jelka Dvorski; Ignac i Ivana Svetec; duše u čistilištu
9.30 SV. MISA, Herešin
11.00 SV. MISA, na Lenišću – PRO POPULO


raspored svetih misa, misnih nakana i pobožnosti

SRIJEDA 28. lipnja
7.00 SV. MISA, na Lenišću † Vlado Gregurić

ČETVRTAK 29. srpnja Sv. Marta
7.00 SV. MISA, na Lenišću

PETAK 30. srpnja Svagdan
10.30 SV. MISA, u Domu za starije i nemoćne
18.00 EUHARISTIJSKO KLANJANJE
19.00 SV. MISA, na Lenišću † Jakov i Katarina Vugrinec

SUBOTA 31. srpnja Sv. Ignacije Lojolski
19.00 SV. MISA, na Lenišću (NEDJELJNA) † Tomislav Ban

NEDELJA 1. kolovoza 18. Kroz godinu
7.30 SV. MISA, na Lenišću † Jelka Dvorski; Ignac i Ivana Svetec; duše u čistilištu
9.30 SV. MISA, Herešin
11.00 SV. MISA, na Lenišću – PRO POPULO


raspored svetih misa, misnih nakana i pobožnosti

SRIJEDA 28. lipnja
7.00 SV. MISA, na Lenišću † Vlado Gregurić

ČETVRTAK 29. srpnja Sv. Marta
7.00 SV. MISA, na Lenišću

PETAK 30. srpnja Svagdan
10.30 SV. MISA, u Domu za starije i nemoćne
18.00 EUHARISTIJSKO KLANJANJE
19.00 SV. MISA, na Lenišću † Jakov i Katarina Vugrinec

SUBOTA 31. srpnja Sv. Ignacije Lojolski
19.00 SV. MISA, na Lenišću (NEDJELJNA) † Tomislav Ban

NEDELJA 1. kolovoza 18. Kroz godinu
7.30 SV. MISA, na Lenišću † Jelka Dvorski; Ignac i Ivana Svetec; duše u čistilištu
9.30 SV. MISA, Herešin
11.00 SV. MISA, na Lenišću – PRO POPULO


raspored svetih misa, misnih nakana i pobožnosti

SRIJEDA 28. lipnja
7.00 SV. MISA, na Lenišću † Vlado Gregurić

ČETVRTAK 29. srpnja Sv. Marta
7.00 SV. MISA, na Lenišću

PETAK 30. srpnja Svagdan
10.30 SV. MISA, u Domu za starije i nemoćne
18.00 EUHARISTIJSKO KLANJANJE
19.00 SV. MISA, na Lenišću † Jakov i Katarina Vugrinec

SUBOTA 31. srpnja Sv. Ignacije Lojolski
19.00 SV. MISA, na Lenišću (NEDJELJNA) † Tomislav Ban

NEDELJA 1. kolovoza 18. Kroz godinu
7.30 SV. MISA, na Lenišću † Jelka Dvorski; Ignac i Ivana Svetec; duše u čistilištu
9.30 SV. MISA, Herešin
11.00 SV. MISA, na Lenišću – PRO POPULO


raspored svetih misa, misnih nakana i pobožnosti

SRIJEDA 28. lipnja
7.00 SV. MISA, na Lenišću † Vlado Gregurić

ČETVRTAK 29. srpnja Sv. Marta
7.00 SV. MISA, na Lenišću

PETAK 30. srpnja Svagdan
10.30 SV. MISA, u Domu za starije i nemoćne
18.00 EUHARISTIJSKO KLANJANJE
19.00 SV. MISA, na Lenišću † Jakov i Katarina Vugrinec

SUBOTA 31. srpnja Sv. Ignacije Lojolski
19.00 SV. MISA, na Lenišću (NEDJELJNA) † Tomislav Ban

NEDELJA 1. kolovoza 18. Kroz godinu
7.30 SV. MISA, na Lenišću † Jelka Dvorski; Ignac i Ivana Svetec; duše u čistilištu
9.30 SV. MISA, Herešin
11.00 SV. MISA, na Lenišću – PRO POPULO


raspored svetih misa, misnih nakana i pobožnosti

SRIJEDA 28. lipnja
7.00 SV. MISA, na Lenišću † Vlado Gregurić

ČETVRTAK 29. srpnja Sv. Marta
7.00 SV. MISA, na Lenišću

PETAK 30. srpnja Svagdan
10.30 SV. MISA, u Domu za starije i nemoćne
18.00 EUHARISTIJSKO KLANJANJE
19.00 SV. MISA, na Lenišću † Jakov i Katarina Vugrinec

SUBOTA 31. srpnja Sv. Ignacije Lojolski
19.00 SV. MISA, na Lenišću (NEDJELJNA) † Tomislav Ban

NEDELJA 1. kolovoza 18. Kroz godinu
7.30 SV. MISA, na Lenišću † Jelka Dvorski; Ignac i Ivana Svetec; duše u čistilištu
9.30 SV. MISA, Herešin
11.00 SV. MISA, na Lenišću – PRO POPULO


raspored svetih misa, misnih nakana i pobožnosti

SRIJEDA 28. lipnja
7.00 SV. MISA, na Lenišću † Vlado Gregurić

ČETVRTAK 29. srpnja Sv. Marta
7.00 SV. MISA, na Lenišću

PETAK 30. srpnja Svagdan
10.30 SV. MISA, u Domu za starije i nemoćne
18.00 EUHARISTIJSKO KLANJANJE
19.00 SV. MISA, na Lenišću † Jakov i Katarina Vugrinec

SUBOTA 31. srpnja Sv. Ignacije Lojolski
19.00 SV. MISA, na Lenišću (NEDJELJNA) † Tomislav Ban

NEDELJA 1. kolovoza 18. Kroz godinu
7.30 SV. MISA, na Lenišću † Jelka Dvorski; Ignac i Ivana Svetec; duše u čistilištu
9.30 SV. MISA, Herešin
11.00 SV. MISA, na Lenišću – PRO POPULO


raspored svetih misa, misnih nakana i pobožnosti

SRIJEDA 28. lipnja
7.00 SV. MISA, na Lenišću † Vlado Gregurić

ČETVRTAK 29. srpnja Sv. Marta
7.00 SV. MISA, na Lenišću

PETAK 30. srpnja Svagdan
10.30 SV. MISA, u Domu za starije i nemoćne
18.00 EUHARISTIJSKO KLANJANJE
19.00 SV. MISA, na Lenišću † Jakov i Katarina Vugrinec

SUBOTA 31. srpnja Sv. Ignacije Lojolski
19.00 SV. MISA, na Lenišću (NEDJELJNA) † Tomislav Ban

NEDELJA 1. kolovoza 18. Kroz godinu
7.30 SV. MISA, na Lenišću † Jelka Dvorski; Ignac i Ivana Svetec; duše u čistilištu
9.30 SV. MISA, Herešin
11.00 SV. MISA, na Lenišću – PRO POPULO


raspored svetih misa, misnih nakana i pobožnosti

SRIJEDA 28. lipnja
7.00 SV. MISA, na Lenišću † Vlado Gregurić

ČETVRTAK 29. srpnja Sv. Marta
7.00 SV. MISA, na Lenišću

PETAK 30. srpnja Svagdan
10.30 SV. MISA, u Domu za starije i nemoćne
18.00 EUHARISTIJSKO KLANJANJE
19.00 SV. MISA, na Lenišću † Jakov i Katarina Vugrinec

SUBOTA 31. srpnja Sv. Ignacije Lojolski
19.00 SV. MISA, na Lenišću (NEDJELJNA) † Tomislav Ban

NEDELJA 1. kolovoza 18. Kroz godinu
7.30 SV. MISA, na Lenišću † Jelka Dvorski; Ignac i Ivana Svetec; duše u čistilištu
9.30 SV. MISA, Herešin
11.00 SV. MISA, na Lenišću – PRO POPULO


raspored svetih misa, misnih nakana i pobožnosti

SRIJEDA 28. lipnja
7.00 SV. MISA, na Lenišću † Vlado Gregurić

ČETVRTAK 29. srpnja Sv. Marta
7.00 SV. MISA, na Lenišću

PETAK 30. srpnja Svagdan
10.30 SV. MISA, u Domu za starije i nemoćne
18.00 EUHARISTIJSKO KLANJANJE
19.00 SV. MISA, na Lenišću † Jakov i Katarina Vugrinec

SUBOTA 31. srpnja Sv. Ignacije Lojolski
19.00 SV. MISA, na Lenišću (NEDJELJNA) † Tomislav Ban

NEDELJA 1. kolovoza 18. Kroz godinu
7.30 SV. MISA, na Lenišću † Jelka Dvorski; Ignac i Ivana Svetec; duše u čistilištu
9.30 SV. MISA, Herešin
11.00 SV. MISA, na Lenišću – PRO POPULO


raspored svetih misa, misnih nakana i pobožnosti

SRIJEDA 28. lipnja
7.00 SV. MISA, na Lenišću † Vlado Gregurić

ČETVRTAK 29. srpnja Sv. Marta
7.00 SV. MISA, na Lenišću

PETAK 30. srpnja Svagdan
10.30 SV. MISA, u Domu za starije i nemoćne
18.00 EUHARISTIJSKO KLANJANJE
19.00 SV. MISA, na Lenišću † Jakov i Katarina Vugrinec

SUBOTA 31. srpnja Sv. Ignacije Lojolski
19.00 SV. MISA, na Lenišću (NEDJELJNA) † Tomislav Ban

NEDELJA 1. kolovoza 18. Kroz godinu
7.30 SV. MISA, na Lenišću † Jelka Dvorski; Ignac i Ivana Svetec; duše u čistilištu
9.30 SV. MISA, Herešin
11.00 SV. MISA, na Lenišću – PRO POPULO


raspored svetih misa, misnih nakana i pobožnosti

SRIJEDA 28. lipnja
7.00 SV. MISA, na Lenišću † Vlado Gregurić

ČETVRTAK 29. srpnja Sv. Marta
7.00 SV. MISA, na Lenišću

PETAK 30. srpnja Svagdan
10.30 SV. MISA, u Domu za starije i nemoćne
18.00 EUHARISTIJSKO KLANJANJE
19.00 SV. MISA, na Lenišću † Jakov i Katarina Vugrinec

SUBOTA 31. srpnja Sv. Ignacije Lojolski
19.00 SV. MISA, na Lenišću (NEDJELJNA) † Tomislav Ban

NEDELJA 1. kolovoza 18. Kroz godinu
7.30 SV. MISA, na Lenišću † Jelka Dvorski; Ignac i Ivana Svetec; duše u čistilištu
9.30 SV. MISA, Herešin
11.00 SV. MISA, na Lenišću – PRO POPULO


raspored svetih misa, misnih nakana i pobožnosti

SRIJEDA 28. lipnja
7.00 SV. MISA, na Lenišću † Vlado Gregurić

ČETVRTAK 29. srpnja Sv. Marta
7.00 SV. MISA, na Lenišću

PETAK 30. srpnja Svagdan
10.30 SV. MISA, u Domu za starije i nemoćne
18.00 EUHARISTIJSKO KLANJANJE
19.00 SV. MISA, na Lenišću † Jakov i Katarina Vugrinec

SUBOTA 31. srpnja Sv. Ignacije Lojolski
19.00 SV. MISA, na Lenišću (NEDJELJNA) † Tomislav Ban

NEDELJA 1. kolovoza 18. Kroz godinu
7.30 SV. MISA, na Lenišću † Jelka Dvorski; Ignac i Ivana Svetec; duše u čistilištu
9.30 SV. MISA, Herešin
11.00 SV. MISA, na Lenišću – PRO POPULO


raspored svetih misa, misnih nakana i pobožnosti

SRIJEDA 28. lipnja
7.00 SV. MISA, na Lenišću † Vlado Gregurić

ČETVRTAK 29. srpnja Sv. Marta
7.00 SV. MISA, na Lenišću

PETAK 30. srpnja Svagdan
10.30 SV. MISA, u Domu za starije i nemoćne
18.00 EUHARISTIJSKO KLANJANJE
19.00 SV. MISA, na Lenišću † Jakov i Katarina Vugrinec

SUBOTA 31. srpnja Sv. Ignacije Lojolski
19.00 SV. MISA, na Lenišću (NEDJELJNA) † Tomislav Ban

NEDELJA 1. kolovoza 18. Kroz godinu
7.30 SV. MISA, na Lenišću † Jelka Dvorski; Ignac i Ivana Svetec; duše u čistilištu
9.30 SV. MISA, Herešin
11.00 SV. MISA, na Lenišću – PRO POPULO


raspored svetih misa, misnih nakana i pobožnosti

SRIJEDA 28. lipnja
7.00 SV. MISA, na Lenišću † Vlado Gregurić

ČETVRTAK 29. srpnja Sv. Marta
7.00 SV. MISA, na Lenišću

PETAK 30. srpnja Svagdan
10.30 SV. MISA, u Domu za starije i nemoćne
18.00 EUHARISTIJSKO KLANJANJE
19.00 SV. MISA, na Lenišću † Jakov i Katarina Vugrinec

SUBOTA 31. srpnja Sv. Ignacije Lojolski
19.00 SV. MISA, na Lenišću (NEDJELJNA) † Tomislav Ban

NEDELJA 1. kolovoza 18. Kroz godinu
7.30 SV. MISA, na Lenišću † Jelka Dvorski; Ignac i Ivana Svetec; duše u čistilištu
9.30 SV. MISA, Herešin
11.00 SV. MISA, na Lenišću – PRO POPULO


raspored svetih misa, misnih nakana i pobožnosti

SRIJEDA 28. lipnja
7.00 SV. MISA, na Lenišću † Vlado Gregurić

ČETVRTAK 29. srpnja Sv. Marta
7.00 SV. MISA, na Lenišću

PETAK 30. srpnja Svagdan
10.30 SV. MISA, u Domu za starije i nemoćne
18.00 EUHARISTIJSKO KLANJANJE
19.00 SV. MISA, na Lenišću † Jakov i Katarina Vugrinec

SUBOTA 31. srpnja Sv. Ignacije Lojolski
19.00 SV. MISA, na Lenišću (NEDJELJNA) † Tomislav Ban

NEDELJA 1. kolovoza 18. Kroz godinu
7.30 SV. MISA, na Lenišću † Jelka Dvorski; Ignac i Ivana Svetec; duše u čistilištu
9.30 SV. MISA, Herešin
11.00 SV. MISA, na Lenišću – PRO POPULONS-DHTML by Kubik-Rubik.de
Dvadeset godina HKLD-a
Ponedjeljak, 14 Veljaca 2011 22:20

Hrvatsko katoličko liječničko društvo u svom naslovu nosi odrednice koje obvezuju. One traže od vas da životom i stručnim djelovanjem promičete kršćanska načela u zaštiti zdravlja naroda i čuvanju ljudskog života od začeća do naravne smrti, poručio je kardinal Bozanić.

Svečano misno slavlje u povodu 20. godišnjice osnutka Hrvatskog katoličkog liječničkog društva i Svjetskog dana bolesnika, u subotu 12. veljače u crkvi Sv. Katarine u Zagrebu predvodio je zagrebački nadbiskup Josip Bozanić. U koncelebraciji su bili zagrebački pomoćni biskup Valentin Pozaić, te dvadesetak svećenika, većim dijelom duhovnika ogranaka HKLD-a.

Riječ dobrodošlice kardinalu Bozaniću i okupljenim vjernicima izrekao je rektor crkve Sv. Katarine vlč. Vladimir Magić. Na početku mise, kardinal Bozanić je također pozdravio sve prisutne, a osobito predsjednika Europske federacije katoličkih liječničkih društava (FEAMC) prof.dr. Françoisa Blina.

Prigodnu homiliju kardinal je započeo čestitkom članovima Društva za dvadesetu obljetnicu djelovanja. Zahvalio im je za kršćansko svjedočenje liječnikova poslanja u hrvatskome društvu, te im je poželio da se obnove u duhu i osnaže nadom.

Obljetnice vesele, ali i obvezuju. Kad je riječ o tome, spontano mi dolazi na pomisao slika uspinjanja, koje unatoč naporu jača. Čovjek nakon duga hoda zastane, brišući znoj i obazirući se natrag da pogleda prijeđeni put, ali oči duše i dalje streme k postavljenom cilju. I vi ste prešli put, dug dva desetljeća. Puno je dobra učinjeno u tom razdoblju, iskustva se slažu, želje i planovi se množe, ciljevi pozivaju. Na opasnim zavojima služite se stručnim znanjem i učiteljstvom Crkve, kako bismo svi zajedno vjerodostojno odgovorili zahtjevima našega vremena. Ovo je slavlje na neki način i vaša duhovna obnova. Obnovljen vjernik teži da se sav svijet ojača novim zanosom kršćanskog svjedočenja, jer početak novoga najčešće ovisi o onome što i kako iz dana u dan činimo, rekao je kardinal te podsjetio kako je proslavi ove obljetnice neposredno prethodio Svjetski dan bolesnika. Stoga je upitao „može li što prikladnije prethoditi proslavi vaše obljetnice". Vi se u svakodnevnom radu susrećete s bolesnicima i tajnom trpljenja. Ako je u središtu pažnje čovjek, naš brat, nitko se ne bi smio osjećati zaboravljenim i marginaliziran, te podsjetio na riječi pape Benedikta XVI. izrečenima u enciklici o kršćanskoj nadi.

Kardinal je podsjetio kako je Crkva uvijek poticala i potiče vjernike da se udružuju u svrhu dobra, čuvanja vjere i obrane moralnih načela. Usred svijeta u kojemu žive i vrše najrazličitije zadaće, vjernicima se pruža mogućnost da ostvaruju svoje kršćanstvo i evanđeosko poslanje. Stoga se uvijek trebamo pitati gdje smo, kamo idemo, što nas to pokreće i nosi, koje je naše temeljno poslanje, jer ponekad opterećeni brigama i problemima svagdašnjice gubimo ta pitanja iz vida, upozorio je kardinal, te se osvrnuo na ciljeve HKLD. Među ciljevima je promicanje evangelizacije u zdravstvu, području koje je veoma delikatno i složeno. Po svom zvanju i katoličkom poslanju pozvani ste na plemenito služenje životu. Temelj vaše duhovnosti nalazi se upravo u Isusu Kristu koji je „liječnik duše i tijela". Hrvatsko katoličko liječničko društvo u svom naslovu nosi odrednice koje obvezuju. One traže od vas da životom i stručnim djelovanjem promičete kršćanska načela u zaštiti zdravlja naroda i čuvanju ljudskog života od začeća do naravne smrti. Promičući katoličke moralno-etičke stavove u medicinskoj znanosti i praksi, Društvo se obvezuje pridonositi stručnoj, etičkoj i duhovnoj formaciji zdravstvenih djelatnika, a putem raznih predavanja, simpozija i konferencija te preko svojim lokalnih podružnica pruža pomoć pojedincima i obiteljima u našoj Domovini, rekao je kardinal. Ujedno je podsjetio kako Crkva visoko cijeli liječnike i zdravstveno osoblje, te apelirajući na njihov kršćanski poziv preporučuje da svakom prilikom ustraju u promicanju rješenja nadahnutih vjerom i ispravnim razlozima, kao i to da se trude kako bi u svojoj sredini probudili povjerenje i poštovanje prema tim rješenjima.

Dok danas ovdje zajedno zahvaljujemo Bogu za milosti i darove što ih je Hrvatsko katoličko liječničko društvo primilo tijekom proteklih dvadeset godina, pozivam vas, dragi zdravstveni djelatnici, da s vjerom i nadom gledate u budućnost. Bog računa na vas, Crkva i hrvatski narod trebaju vaše znanje i vaše služenje, rekao je na kraju propovijedi kardinal Bozanić.

Nakon popričesne molitve, i „Tebe Boga hvalimo" predvoditelju misnog slavlja i koncelebrantima, kao i svima okupljenima riječ zahvale izrekla je predsjednica HKLD-a prim. dr. Marica Miletić-Medved. U prošlom režimu, iako se to sa službene strane branite, crkveni službenici svećenici i liječnici su se često nalazili zajedno i nije bilo teško naći mjesto susreta i suradnje. Vjerojatno je razlog tome i čovjek, koji je u središtu pozornosti, čovjek prema kojemu ide sve naše služenje. Neka i ova obljetnica sve vas i sve nas potakne da budemo uvijek u službi života koji Bog daje, rekao je prije blagoslova kardinal Bozanić.

Misno slavlje pjevanjem je uveličao zbor župe bl. Alojzija Stepinca "Alojzijevci" iz Koprivnice pod ravnanjem prof. Ivane Jaklin.

Svečana akademija povodom 20. obljetnice HKLD-a

Liječnik je pozvan premostiti prazninu vrijednosne krize i unijeti duh kršćanskih vrednota u zdravstvenu skrb kroz djelatnu praksu bolesnik, kroz prijenos znanja studentima, kroz primjerni odnos prema svojim kolegama, suradnicima, a to se postiže promicanjem vrijednosti i ohrabrivanjem unutar Društva, jer hrvatski katolički liječnik danas nije osamljen, nego je organiziran i udružen svjedok vjere, rekla je predsjednica HKLD-a u prigodnom govoru.

Svečana akademija u povodu 20. obljetnice Hrvatskoga katoličkoga liječničkoga društva održana je 12. veljače u Preporodnoj (Ilirskoj) dvorani HAZU u Zagrebu. Na akademiji se okupilo mnoštvo članova HKLD-a pristiglih iz 22 podružnice iz cijele Domovine, kao i predstavnici stručnih liječničkih i drugih društava i organizacija koje djeluju na području hrvatskog zdravstva, te predstavnici drugih udruga i pokreta koji djeluju unutar Crkve.

Akademiji je nazočio i zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić, predsjednik Europske federacije katoličkih liječničkih društava (FEAMC) prof. dr. sc. François Blin, rektor Sveučilišta u Zagrebu dr. sc. Aleksa Bjeliš, predsjednik Hrvatske akademije medicinskih znanosti Željko Rainer, zagrebački pomoćni biskup i duhovnik HKLD-a Valentin Pozaić, kao i biskupski vikar za laike Zagrebačke nadbiskupije dr. Tomislav Markić.

U osvrtu na dvadeset godišnje djelovanje Hrvatskog katoličkog liječničkog društva njegova sadašnja predsjednica prim. dr. Marica Miletić-Medved je istaknula, kako uz stručnu edukaciju, Društvo ne zapušta program trajne duhovne formacije članova sukladno nauku Katoličke Crkve i poštivanju temeljnih moralnih vrednota. Njegujući duh istinoljubivosti u ovom svečanom trenutku, mogu zaključiti kako za Društvo, tako i njegove članove: sigurno smo mogli u pojedinim izazovima djelovati više i bolje živjeti naše poslanje, jer nema granica u ljubavi i služenju, ipak u ovoj svečarskoj prigodi, želimo učvrstiti ono što je bilo kvalitetno u ostvarivanju misije HKLD-a, a to je zaštita ljudskog života, jer znamo život je svet i Božji je dar, rekla je dr. Miletić-Medved. Podsjetila je da je HKLD osnovano 16. veljače 1991. godine u Zagrebu u krilu Katoličke Crkve s odobrenjem HBK kao privatna laička stručna udruga koja okuplja liječnike, stomatologe, farmaceute i druge visokoobrazovane zdravstvene djelatnike s ciljem promicanja kršćanskih etičkih načela u zaštiti zdravlja naroda i čuvanja ljudskog života od začeća do prirodne smrti. Članovi su odlučni svjedočiti ova načela osobnim životom i stručnim radom, te su se stavili pod zaštitu BDM i zagovor sv. Luke ev., zaštitnika liječnika. Posebno je od aktivnosti istaknula kako je HKLD na javnoj raspravi 1993. godine dalo svoj doprinos Kodeksu medicinske etike Hrvatskog liječničkog zbora ističući pravo liječnika na prigovor savjesti, te poštivanje ljudskog života od njegova začeća do smrti. K tomu, samostalno ili zajedno sa drugim srodnim udrugama HKLD je organizirao niz stručnih skupova s temama iz područja biomedicine koje su bile obrađivane s aspekta medicinske etike i bioetike. Tu su i tečajevi, duhovne obnove, kao i djelovanje članova Društva pri različitim tijelima ministarstva, što je posebno važno pri pripremi i donošenju zakona.

Biti liječnik visokih moralnih načela zahtjevno je, jer je ovaj koncept na kušnji u svakodnevici. Liječnik je pozvan premostiti prazninu vrijednosne krize i unijeti duh kršćanskih vrednota u zdravstvenu skrb kroz djelatnu praksu bolesnik, kroz prijenos znanja studentima, kroz primjerni odnos prema svojim kolegama, suradnicima, a to se postiže promicanjem vrijednosti i ohrabrivanjem unutar Društva, jer hrvatski katolički liječnik danas nije osamljen, nego je organiziran i udružen svjedok vjere, rekla je predsjednica HKLD-a, te istaknula kako ova udruga hrvatskom društvu svjedoči da su hrvatski katolički liječnici odlučni živjeti po savjesti u skladu s naukom Katoličke Crkve, jer se medicinska etika i nauk Crkve ne isključuju.

Prvi duhovnik HKLD-a, biskup Pozaić je u svom osvrtu istaknuo, kako dvadeset godina može biti malo u velikoj povijesti, naroda i Crkve, međutim dva desetljeća u ovim društveno političkim uvjetima znači mnogo u povijesti jednog društva koje se prepoznaje kao živo, djelatno i otvoreno. Riječ je o Društvu koje želi graditi svijest o sebi i svojem biću i svom identitetu, o svojoj povijesti, sadašnjosti, gledajući u budućnost u hrvatskom društvu i Crkvi u Hrvata u skladu s onim što je zacrtano u Statutu od početka. Cilj djelovanja Društva je da u teoriji i praksi bude prožet etikom, uzvišenim plemenitim ciljevima medicine, što je naročiti poziv i izazov čovjeka, vjernik, katolika, rekao je biskup, te je istaknuo važnost organiziranog laikata, posebno u duhu II. Vatikanskog sabora.

Nazočnost Društva danas, ovdje u molitvi i svečanosti svjedočanstvo je uzvišenosti poziva i odgovor na kulturu života u civilizaciji ljubavi. Čestitam na ostvarenih dvadeset godina povijesti, i želim blagoslov za sretnu budućnost, rekao je na kraju biskup Pozaić.

Čestitku za dvadeset godišnjicu djelovanja HKLD-u izrekao je i dr. Blin.

Na kraju svečane akademije dodijeljena su zahvalnice i povelje. Zahvalnice su dobili prvi dužnosnici HKLD-a koji su sudjelovali u osnivanju središnjice, te ogranaka u prvih deset godina. Za poseban doprinos i potporu radu HKLD-a dodijeljene su povelje. Tako je zlatnu povelju dobio i kardinal Bozanić, koji je početke Društva pratio kao tadašnji krčki biskup i predsjednik Vijeća za laike HBK, te prvi duhovnik biskup Pozaić.

U glazbenom dijelu sudjelovao je zbor župe bl. Alojzija Stepinca iz Koprivnice "Alojzijevci" sa solisticom prof. Ivanom Jaklin, koja je i ravnala zborom.

Девушки, по-видимому, не замечали, что мы здесь.

И президент в России которое пятилетие выбирался именно от нее.

Это "Герои меча и магии скачать игру"единственный костюм, в котором "Скачать духовной музыки"здесь не наживешь неприятностей.

спросил Галлахер, на этот раз без своего ирландского акцента.

Он возмутился против своего жестокого тирана и сбил его с ног.

Некий Божетех "Песню григория лепса скачать"из Коширже только этим и кормился.

Нет, ответил "Измени мышление - и ты изменишь свою жизнь"Чиун, хотя ему было больно лгать своему ученику.

Это инстинктивное движение выдавало "Новые "Три кита здоровья""человека скорее, чем лицо, отпечатки "Физика и анатомия музыки"пальцев или голос.

Во все последующие разы он только расплавлял "Три секунды"и переплавлял "Harry Potter and the Philosopher's Stone"часть самого золота из царской казны.

Чиун при всем его занудстве "Колымские рассказы"все-таки о нем беспокоился.

На лицах лаборантов "Русский роман"застыл ужас.

Когда пани Мюллерова, с коляской ожидавшая Швейка у "Похождения бравого солдата Швейка во время мировой войны"моста, увидела его "Люся, стоп! Весь ХХ век"между двумя штыками, она заплакала и тихо отошла от коляски, "Примеры по математике. 3 класс"чтобы никогда уже к ней не возвращаться.

 

Filijala Herešin

Ovdje možete saznati sve o našoj filijali u Herešinu

Bolnica

Ovdje možete saznati sve o dušobrižništvu u bolnici

Dom umirovljenika

Ovdje možete saznati sve o dušobrižništvu u Domu umirovljenika Koprivnica

Djelovanje Misijske zajednice

Dokumentarni film o našoj Misijskoj zajednici O. Ante Gabrić

POGLEDAJTE OVDJE

HKLD

Ovdje možete dobiti sve informacije o hrvatskom katoličkom liječničkom društvu, podružnica Koprivnica. Informacije su dostupne i na njihovoj službenoj stranici

HKDMST

Ovdje možete dobiti sve informacije o hrvatskom katoličkom društvu medicinskih sestara i tehničara, podružnica Koprivnica.