TJEDAN U ŽUPI:

PASTORALNE AKTIVNOSTI U ŽUPI

PONEDJELJAK 16. travnja Sv. Bernardica Soubirous
7.30 MISA na Lenišću za † ANKU BODOR

UTORAK 17. travnja
19.00 MISA u bolnici za † BORISA ŠTRKALJA; BLAŽENKU I ANTUNA VELCLA

SRIJEDA 18. travnja
18.00 MISA na Lenišću za † STANKA, MATU I MAGDALENU MAĐEREK
18.45 MOLITVENA ZAJEDNICA

ČETVRTAK 19. travnja
18.00 MISA na Lenišću NA ČAST PRESVETOM TROJSTVU NA JEDNU NAKANU
18.45 PROBA ZBORA

PETAK 20. travnja
19.00 MISA na Lenišću za † JOSIPA I ILIJU MIKULIĆA
19.45 EUHARISTIJSKO KLANJANJE

SUBOTA 21. travnja Sv. Anzelmo
7.30 MISA na Lenišću za † NA NAKANU
10.00 MISA u Domu za starije i nemoćne osobe
11.15 KRŠTENJE Leonarda Ivančića

NEDJELJA 22. travnja 4. USKRSNA »Nedjelja dobrog pastira«, Dan svećeničkih i redovničkih zvanja
8.00 MISA na Lenišću za † MIRJANU JEMBREK
9.30 MISA u Herešinu
11.00 MISA na Lenišću župna, obiteljska i misa mladih


PASTORALNE AKTIVNOSTI U ŽUPI

PONEDJELJAK 16. travnja Sv. Bernardica Soubirous
7.30 MISA na Lenišću za † ANKU BODOR

UTORAK 17. travnja
19.00 MISA u bolnici za † BORISA ŠTRKALJA; BLAŽENKU I ANTUNA VELCLA

SRIJEDA 18. travnja
18.00 MISA na Lenišću za † STANKA, MATU I MAGDALENU MAĐEREK
18.45 MOLITVENA ZAJEDNICA

ČETVRTAK 19. travnja
18.00 MISA na Lenišću NA ČAST PRESVETOM TROJSTVU NA JEDNU NAKANU
18.45 PROBA ZBORA

PETAK 20. travnja
19.00 MISA na Lenišću za † JOSIPA I ILIJU MIKULIĆA
19.45 EUHARISTIJSKO KLANJANJE

SUBOTA 21. travnja Sv. Anzelmo
7.30 MISA na Lenišću za † NA NAKANU
10.00 MISA u Domu za starije i nemoćne osobe
11.15 KRŠTENJE Leonarda Ivančića

NEDJELJA 22. travnja 4. USKRSNA »Nedjelja dobrog pastira«, Dan svećeničkih i redovničkih zvanja
8.00 MISA na Lenišću za † MIRJANU JEMBREK
9.30 MISA u Herešinu
11.00 MISA na Lenišću župna, obiteljska i misa mladih


PASTORALNE AKTIVNOSTI U ŽUPI

PONEDJELJAK 16. travnja Sv. Bernardica Soubirous
7.30 MISA na Lenišću za † ANKU BODOR

UTORAK 17. travnja
19.00 MISA u bolnici za † BORISA ŠTRKALJA; BLAŽENKU I ANTUNA VELCLA

SRIJEDA 18. travnja
18.00 MISA na Lenišću za † STANKA, MATU I MAGDALENU MAĐEREK
18.45 MOLITVENA ZAJEDNICA

ČETVRTAK 19. travnja
18.00 MISA na Lenišću NA ČAST PRESVETOM TROJSTVU NA JEDNU NAKANU
18.45 PROBA ZBORA

PETAK 20. travnja
19.00 MISA na Lenišću za † JOSIPA I ILIJU MIKULIĆA
19.45 EUHARISTIJSKO KLANJANJE

SUBOTA 21. travnja Sv. Anzelmo
7.30 MISA na Lenišću za † NA NAKANU
10.00 MISA u Domu za starije i nemoćne osobe
11.15 KRŠTENJE Leonarda Ivančića

NEDJELJA 22. travnja 4. USKRSNA »Nedjelja dobrog pastira«, Dan svećeničkih i redovničkih zvanja
8.00 MISA na Lenišću za † MIRJANU JEMBREK
9.30 MISA u Herešinu
11.00 MISA na Lenišću župna, obiteljska i misa mladih


PASTORALNE AKTIVNOSTI U ŽUPI

PONEDJELJAK 16. travnja Sv. Bernardica Soubirous
7.30 MISA na Lenišću za † ANKU BODOR

UTORAK 17. travnja
19.00 MISA u bolnici za † BORISA ŠTRKALJA; BLAŽENKU I ANTUNA VELCLA

SRIJEDA 18. travnja
18.00 MISA na Lenišću za † STANKA, MATU I MAGDALENU MAĐEREK
18.45 MOLITVENA ZAJEDNICA

ČETVRTAK 19. travnja
18.00 MISA na Lenišću NA ČAST PRESVETOM TROJSTVU NA JEDNU NAKANU
18.45 PROBA ZBORA

PETAK 20. travnja
19.00 MISA na Lenišću za † JOSIPA I ILIJU MIKULIĆA
19.45 EUHARISTIJSKO KLANJANJE

SUBOTA 21. travnja Sv. Anzelmo
7.30 MISA na Lenišću za † NA NAKANU
10.00 MISA u Domu za starije i nemoćne osobe
11.15 KRŠTENJE Leonarda Ivančića

NEDJELJA 22. travnja 4. USKRSNA »Nedjelja dobrog pastira«, Dan svećeničkih i redovničkih zvanja
8.00 MISA na Lenišću za † MIRJANU JEMBREK
9.30 MISA u Herešinu
11.00 MISA na Lenišću župna, obiteljska i misa mladih


PASTORALNE AKTIVNOSTI U ŽUPI

PONEDJELJAK 16. travnja Sv. Bernardica Soubirous
7.30 MISA na Lenišću za † ANKU BODOR

UTORAK 17. travnja
19.00 MISA u bolnici za † BORISA ŠTRKALJA; BLAŽENKU I ANTUNA VELCLA

SRIJEDA 18. travnja
18.00 MISA na Lenišću za † STANKA, MATU I MAGDALENU MAĐEREK
18.45 MOLITVENA ZAJEDNICA

ČETVRTAK 19. travnja
18.00 MISA na Lenišću NA ČAST PRESVETOM TROJSTVU NA JEDNU NAKANU
18.45 PROBA ZBORA

PETAK 20. travnja
19.00 MISA na Lenišću za † JOSIPA I ILIJU MIKULIĆA
19.45 EUHARISTIJSKO KLANJANJE

SUBOTA 21. travnja Sv. Anzelmo
7.30 MISA na Lenišću za † NA NAKANU
10.00 MISA u Domu za starije i nemoćne osobe
11.15 KRŠTENJE Leonarda Ivančića

NEDJELJA 22. travnja 4. USKRSNA »Nedjelja dobrog pastira«, Dan svećeničkih i redovničkih zvanja
8.00 MISA na Lenišću za † MIRJANU JEMBREK
9.30 MISA u Herešinu
11.00 MISA na Lenišću župna, obiteljska i misa mladih


PASTORALNE AKTIVNOSTI U ŽUPI

PONEDJELJAK 16. travnja Sv. Bernardica Soubirous
7.30 MISA na Lenišću za † ANKU BODOR

UTORAK 17. travnja
19.00 MISA u bolnici za † BORISA ŠTRKALJA; BLAŽENKU I ANTUNA VELCLA

SRIJEDA 18. travnja
18.00 MISA na Lenišću za † STANKA, MATU I MAGDALENU MAĐEREK
18.45 MOLITVENA ZAJEDNICA

ČETVRTAK 19. travnja
18.00 MISA na Lenišću NA ČAST PRESVETOM TROJSTVU NA JEDNU NAKANU
18.45 PROBA ZBORA

PETAK 20. travnja
19.00 MISA na Lenišću za † JOSIPA I ILIJU MIKULIĆA
19.45 EUHARISTIJSKO KLANJANJE

SUBOTA 21. travnja Sv. Anzelmo
7.30 MISA na Lenišću za † NA NAKANU
10.00 MISA u Domu za starije i nemoćne osobe
11.15 KRŠTENJE Leonarda Ivančića

NEDJELJA 22. travnja 4. USKRSNA »Nedjelja dobrog pastira«, Dan svećeničkih i redovničkih zvanja
8.00 MISA na Lenišću za † MIRJANU JEMBREK
9.30 MISA u Herešinu
11.00 MISA na Lenišću župna, obiteljska i misa mladih


PASTORALNE AKTIVNOSTI U ŽUPI

PONEDJELJAK 16. travnja Sv. Bernardica Soubirous
7.30 MISA na Lenišću za † ANKU BODOR

UTORAK 17. travnja
19.00 MISA u bolnici za † BORISA ŠTRKALJA; BLAŽENKU I ANTUNA VELCLA

SRIJEDA 18. travnja
18.00 MISA na Lenišću za † STANKA, MATU I MAGDALENU MAĐEREK
18.45 MOLITVENA ZAJEDNICA

ČETVRTAK 19. travnja
18.00 MISA na Lenišću NA ČAST PRESVETOM TROJSTVU NA JEDNU NAKANU
18.45 PROBA ZBORA

PETAK 20. travnja
19.00 MISA na Lenišću za † JOSIPA I ILIJU MIKULIĆA
19.45 EUHARISTIJSKO KLANJANJE

SUBOTA 21. travnja Sv. Anzelmo
7.30 MISA na Lenišću za † NA NAKANU
10.00 MISA u Domu za starije i nemoćne osobe
11.15 KRŠTENJE Leonarda Ivančića

NEDJELJA 22. travnja 4. USKRSNA »Nedjelja dobrog pastira«, Dan svećeničkih i redovničkih zvanja
8.00 MISA na Lenišću za † MIRJANU JEMBREK
9.30 MISA u Herešinu
11.00 MISA na Lenišću župna, obiteljska i misa mladih


PASTORALNE AKTIVNOSTI U ŽUPI

PONEDJELJAK 16. travnja Sv. Bernardica Soubirous
7.30 MISA na Lenišću za † ANKU BODOR

UTORAK 17. travnja
19.00 MISA u bolnici za † BORISA ŠTRKALJA; BLAŽENKU I ANTUNA VELCLA

SRIJEDA 18. travnja
18.00 MISA na Lenišću za † STANKA, MATU I MAGDALENU MAĐEREK
18.45 MOLITVENA ZAJEDNICA

ČETVRTAK 19. travnja
18.00 MISA na Lenišću NA ČAST PRESVETOM TROJSTVU NA JEDNU NAKANU
18.45 PROBA ZBORA

PETAK 20. travnja
19.00 MISA na Lenišću za † JOSIPA I ILIJU MIKULIĆA
19.45 EUHARISTIJSKO KLANJANJE

SUBOTA 21. travnja Sv. Anzelmo
7.30 MISA na Lenišću za † NA NAKANU
10.00 MISA u Domu za starije i nemoćne osobe
11.15 KRŠTENJE Leonarda Ivančića

NEDJELJA 22. travnja 4. USKRSNA »Nedjelja dobrog pastira«, Dan svećeničkih i redovničkih zvanja
8.00 MISA na Lenišću za † MIRJANU JEMBREK
9.30 MISA u Herešinu
11.00 MISA na Lenišću župna, obiteljska i misa mladih


PASTORALNE AKTIVNOSTI U ŽUPI

PONEDJELJAK 16. travnja Sv. Bernardica Soubirous
7.30 MISA na Lenišću za † ANKU BODOR

UTORAK 17. travnja
19.00 MISA u bolnici za † BORISA ŠTRKALJA; BLAŽENKU I ANTUNA VELCLA

SRIJEDA 18. travnja
18.00 MISA na Lenišću za † STANKA, MATU I MAGDALENU MAĐEREK
18.45 MOLITVENA ZAJEDNICA

ČETVRTAK 19. travnja
18.00 MISA na Lenišću NA ČAST PRESVETOM TROJSTVU NA JEDNU NAKANU
18.45 PROBA ZBORA

PETAK 20. travnja
19.00 MISA na Lenišću za † JOSIPA I ILIJU MIKULIĆA
19.45 EUHARISTIJSKO KLANJANJE

SUBOTA 21. travnja Sv. Anzelmo
7.30 MISA na Lenišću za † NA NAKANU
10.00 MISA u Domu za starije i nemoćne osobe
11.15 KRŠTENJE Leonarda Ivančića

NEDJELJA 22. travnja 4. USKRSNA »Nedjelja dobrog pastira«, Dan svećeničkih i redovničkih zvanja
8.00 MISA na Lenišću za † MIRJANU JEMBREK
9.30 MISA u Herešinu
11.00 MISA na Lenišću župna, obiteljska i misa mladih


PASTORALNE AKTIVNOSTI U ŽUPI

PONEDJELJAK 16. travnja Sv. Bernardica Soubirous
7.30 MISA na Lenišću za † ANKU BODOR

UTORAK 17. travnja
19.00 MISA u bolnici za † BORISA ŠTRKALJA; BLAŽENKU I ANTUNA VELCLA

SRIJEDA 18. travnja
18.00 MISA na Lenišću za † STANKA, MATU I MAGDALENU MAĐEREK
18.45 MOLITVENA ZAJEDNICA

ČETVRTAK 19. travnja
18.00 MISA na Lenišću NA ČAST PRESVETOM TROJSTVU NA JEDNU NAKANU
18.45 PROBA ZBORA

PETAK 20. travnja
19.00 MISA na Lenišću za † JOSIPA I ILIJU MIKULIĆA
19.45 EUHARISTIJSKO KLANJANJE

SUBOTA 21. travnja Sv. Anzelmo
7.30 MISA na Lenišću za † NA NAKANU
10.00 MISA u Domu za starije i nemoćne osobe
11.15 KRŠTENJE Leonarda Ivančića

NEDJELJA 22. travnja 4. USKRSNA »Nedjelja dobrog pastira«, Dan svećeničkih i redovničkih zvanja
8.00 MISA na Lenišću za † MIRJANU JEMBREK
9.30 MISA u Herešinu
11.00 MISA na Lenišću župna, obiteljska i misa mladih


PASTORALNE AKTIVNOSTI U ŽUPI

PONEDJELJAK 16. travnja Sv. Bernardica Soubirous
7.30 MISA na Lenišću za † ANKU BODOR

UTORAK 17. travnja
19.00 MISA u bolnici za † BORISA ŠTRKALJA; BLAŽENKU I ANTUNA VELCLA

SRIJEDA 18. travnja
18.00 MISA na Lenišću za † STANKA, MATU I MAGDALENU MAĐEREK
18.45 MOLITVENA ZAJEDNICA

ČETVRTAK 19. travnja
18.00 MISA na Lenišću NA ČAST PRESVETOM TROJSTVU NA JEDNU NAKANU
18.45 PROBA ZBORA

PETAK 20. travnja
19.00 MISA na Lenišću za † JOSIPA I ILIJU MIKULIĆA
19.45 EUHARISTIJSKO KLANJANJE

SUBOTA 21. travnja Sv. Anzelmo
7.30 MISA na Lenišću za † NA NAKANU
10.00 MISA u Domu za starije i nemoćne osobe
11.15 KRŠTENJE Leonarda Ivančića

NEDJELJA 22. travnja 4. USKRSNA »Nedjelja dobrog pastira«, Dan svećeničkih i redovničkih zvanja
8.00 MISA na Lenišću za † MIRJANU JEMBREK
9.30 MISA u Herešinu
11.00 MISA na Lenišću župna, obiteljska i misa mladih


PASTORALNE AKTIVNOSTI U ŽUPI

PONEDJELJAK 16. travnja Sv. Bernardica Soubirous
7.30 MISA na Lenišću za † ANKU BODOR

UTORAK 17. travnja
19.00 MISA u bolnici za † BORISA ŠTRKALJA; BLAŽENKU I ANTUNA VELCLA

SRIJEDA 18. travnja
18.00 MISA na Lenišću za † STANKA, MATU I MAGDALENU MAĐEREK
18.45 MOLITVENA ZAJEDNICA

ČETVRTAK 19. travnja
18.00 MISA na Lenišću NA ČAST PRESVETOM TROJSTVU NA JEDNU NAKANU
18.45 PROBA ZBORA

PETAK 20. travnja
19.00 MISA na Lenišću za † JOSIPA I ILIJU MIKULIĆA
19.45 EUHARISTIJSKO KLANJANJE

SUBOTA 21. travnja Sv. Anzelmo
7.30 MISA na Lenišću za † NA NAKANU
10.00 MISA u Domu za starije i nemoćne osobe
11.15 KRŠTENJE Leonarda Ivančića

NEDJELJA 22. travnja 4. USKRSNA »Nedjelja dobrog pastira«, Dan svećeničkih i redovničkih zvanja
8.00 MISA na Lenišću za † MIRJANU JEMBREK
9.30 MISA u Herešinu
11.00 MISA na Lenišću župna, obiteljska i misa mladih


PASTORALNE AKTIVNOSTI U ŽUPI

PONEDJELJAK 16. travnja Sv. Bernardica Soubirous
7.30 MISA na Lenišću za † ANKU BODOR

UTORAK 17. travnja
19.00 MISA u bolnici za † BORISA ŠTRKALJA; BLAŽENKU I ANTUNA VELCLA

SRIJEDA 18. travnja
18.00 MISA na Lenišću za † STANKA, MATU I MAGDALENU MAĐEREK
18.45 MOLITVENA ZAJEDNICA

ČETVRTAK 19. travnja
18.00 MISA na Lenišću NA ČAST PRESVETOM TROJSTVU NA JEDNU NAKANU
18.45 PROBA ZBORA

PETAK 20. travnja
19.00 MISA na Lenišću za † JOSIPA I ILIJU MIKULIĆA
19.45 EUHARISTIJSKO KLANJANJE

SUBOTA 21. travnja Sv. Anzelmo
7.30 MISA na Lenišću za † NA NAKANU
10.00 MISA u Domu za starije i nemoćne osobe
11.15 KRŠTENJE Leonarda Ivančića

NEDJELJA 22. travnja 4. USKRSNA »Nedjelja dobrog pastira«, Dan svećeničkih i redovničkih zvanja
8.00 MISA na Lenišću za † MIRJANU JEMBREK
9.30 MISA u Herešinu
11.00 MISA na Lenišću župna, obiteljska i misa mladih


PASTORALNE AKTIVNOSTI U ŽUPI

PONEDJELJAK 16. travnja Sv. Bernardica Soubirous
7.30 MISA na Lenišću za † ANKU BODOR

UTORAK 17. travnja
19.00 MISA u bolnici za † BORISA ŠTRKALJA; BLAŽENKU I ANTUNA VELCLA

SRIJEDA 18. travnja
18.00 MISA na Lenišću za † STANKA, MATU I MAGDALENU MAĐEREK
18.45 MOLITVENA ZAJEDNICA

ČETVRTAK 19. travnja
18.00 MISA na Lenišću NA ČAST PRESVETOM TROJSTVU NA JEDNU NAKANU
18.45 PROBA ZBORA

PETAK 20. travnja
19.00 MISA na Lenišću za † JOSIPA I ILIJU MIKULIĆA
19.45 EUHARISTIJSKO KLANJANJE

SUBOTA 21. travnja Sv. Anzelmo
7.30 MISA na Lenišću za † NA NAKANU
10.00 MISA u Domu za starije i nemoćne osobe
11.15 KRŠTENJE Leonarda Ivančića

NEDJELJA 22. travnja 4. USKRSNA »Nedjelja dobrog pastira«, Dan svećeničkih i redovničkih zvanja
8.00 MISA na Lenišću za † MIRJANU JEMBREK
9.30 MISA u Herešinu
11.00 MISA na Lenišću župna, obiteljska i misa mladih


PASTORALNE AKTIVNOSTI U ŽUPI

PONEDJELJAK 16. travnja Sv. Bernardica Soubirous
7.30 MISA na Lenišću za † ANKU BODOR

UTORAK 17. travnja
19.00 MISA u bolnici za † BORISA ŠTRKALJA; BLAŽENKU I ANTUNA VELCLA

SRIJEDA 18. travnja
18.00 MISA na Lenišću za † STANKA, MATU I MAGDALENU MAĐEREK
18.45 MOLITVENA ZAJEDNICA

ČETVRTAK 19. travnja
18.00 MISA na Lenišću NA ČAST PRESVETOM TROJSTVU NA JEDNU NAKANU
18.45 PROBA ZBORA

PETAK 20. travnja
19.00 MISA na Lenišću za † JOSIPA I ILIJU MIKULIĆA
19.45 EUHARISTIJSKO KLANJANJE

SUBOTA 21. travnja Sv. Anzelmo
7.30 MISA na Lenišću za † NA NAKANU
10.00 MISA u Domu za starije i nemoćne osobe
11.15 KRŠTENJE Leonarda Ivančića

NEDJELJA 22. travnja 4. USKRSNA »Nedjelja dobrog pastira«, Dan svećeničkih i redovničkih zvanja
8.00 MISA na Lenišću za † MIRJANU JEMBREK
9.30 MISA u Herešinu
11.00 MISA na Lenišću župna, obiteljska i misa mladih


PASTORALNE AKTIVNOSTI U ŽUPI

PONEDJELJAK 16. travnja Sv. Bernardica Soubirous
7.30 MISA na Lenišću za † ANKU BODOR

UTORAK 17. travnja
19.00 MISA u bolnici za † BORISA ŠTRKALJA; BLAŽENKU I ANTUNA VELCLA

SRIJEDA 18. travnja
18.00 MISA na Lenišću za † STANKA, MATU I MAGDALENU MAĐEREK
18.45 MOLITVENA ZAJEDNICA

ČETVRTAK 19. travnja
18.00 MISA na Lenišću NA ČAST PRESVETOM TROJSTVU NA JEDNU NAKANU
18.45 PROBA ZBORA

PETAK 20. travnja
19.00 MISA na Lenišću za † JOSIPA I ILIJU MIKULIĆA
19.45 EUHARISTIJSKO KLANJANJE

SUBOTA 21. travnja Sv. Anzelmo
7.30 MISA na Lenišću za † NA NAKANU
10.00 MISA u Domu za starije i nemoćne osobe
11.15 KRŠTENJE Leonarda Ivančića

NEDJELJA 22. travnja 4. USKRSNA »Nedjelja dobrog pastira«, Dan svećeničkih i redovničkih zvanja
8.00 MISA na Lenišću za † MIRJANU JEMBREK
9.30 MISA u Herešinu
11.00 MISA na Lenišću župna, obiteljska i misa mladihNS-DHTML by Kubik-Rubik.de
Dnevna čitanja i propovijed - 1. uskrsni tjedan
Utorak, 26 Travanj 2011 09:07

PETAK - 1. uskrsni tjedan  

1.      Dj 4, 1-12:

1Dok su oni još govorili narodu, priđu im svećenici, hramski zapovjednik i saduceji, 2ozlovoljeni što uče narod i navješćuju - u Isusu - uskrsnuće od mrtvih; 3pograbe ih i bace u tamnicu do sutra jer već bijaše večer. 4Ipak mnogi od onih koji su čuli Riječ, povjerovaše te broj vjernika poraste nekako do pet tisuća. 5Sutradan se sastadoše u Jeruzalemu glavari, starješine i pismoznanci - 6i veliki svećenik Ana, i Kajfa, i Ivan, i Aleksandar, i svi od roda velikosvećeničkoga. 7Izvedoše apostole preda se pa ih stadoše ispitivati: "Kojom snagom ili po kojem imenu vi to učiniste?" 8Onda Petar pun Duha Svetoga reče: "Glavari narodni i starješine! 9Zar mi danas odgovaramo zbog dobra djela učinjena bolesnu čovjeku? Po kome je ovaj spašen? 10Neka bude znano svima vama i svemu narodu Izraelovu: po imenu Isusa Krista Nazarećanina, kojega ste vi raspeli, a kojega Bog uskrisi od mrtvih! Po njemu ovaj stoji pred vama zdrav! 11On je onaj kamen koji vi graditelji odbaciste, ali koji postade kamen zaglavni. 12I nema ni u kome drugom spasenja. Nema uistinu pod nebom drugoga imena dana ljudima po kojemu se možemo spasiti."

2.      Ps.118:

Aleluja!
Zahvaljujte Jahvi jer je dobar,
jer je vječna ljubav njegova!
2Neka rekne dom Izraelov:
"Vječna je ljubav njegova!"
4Svi koji se Jahve boje neka reknu:
"Vječna je ljubav njegova!"
22Kamen što ga odbaciše graditelji
postade kamen zaglavni.
23Jahvino je to djelo:
kakvo čudo u očima našim!
24Ovo je dan što ga učini Jahve:
kličimo i radujmo se njemu!
25O Jahve, spasenje nam daj!
Jahve, sreću nam daj!
26Blagoslovljen koji dolazi u imenu Jahvinu!
Blagoslivljamo vas iz Doma Jahvina!
27 Obasjao nas Bog Jahve!
Složite povorku s grančicama u ruci
sve do rogova žrtvenika.

3.      Iv 21 1-14: Prepoznali su ga u lomljenju kruha.

1Poslije toga očitova se Isus ponovno učenicima na Tiberijadskome moru. Očitova se ovako: 2Bijahu zajedno Šimun Petar, Toma zvani Blizanac, Natanael iz Kane Galilejske, zatim Zebedejevi i još druga dva njegova učenika. 3Kaže im Šimun Petar: "Idem ribariti." Rekoše: "Idemo i mi s tobom." Izađoše i uđoše u lađu, ali te noći ne uloviše ništa. 4Kad je već svanulo, stade Isus na kraju, ali učenici nisu znali da je to Isus. 5Kaže im Isus: "Dječice, imate li što za prismok?" Odgovoriše mu: "Nemamo." 6A on im reče: "Bacite mrežu na desnu stranu lađe i naći ćete." Baciše oni i više je ne mogoše izvući od mnoštva ribe. 7Tada onaj učenik kojega je Isus ljubio kaže Petru: "Gospodin je!" Kad je Šimun Petar čuo da je to Gospodin, pripaše si gornju haljinu, jer bijaše gol, te se baci u more. 8Ostali učenici dođoše s lađicom vukući mrežu s ribom jer ne bijahu daleko od kraja, samo kojih dvjesta lakata. 9Kad iziđu na kraj, ugledaju pripravljenu žeravicu i na njoj pristavljenu ribu i kruh. 10Kaže im Isus: "Donesite riba što ih sada uloviste." 11Nato se Šimun Petar popne i izvuče na kraj mrežu punu velikih riba, sto pedeset i tri. I premda ih je bilo toliko, mreža se ne raskinu. 12Kaže im Isus: "Hajde, doručkujte!" I nitko se od učenika ne usudi upitati ga: "Tko si ti?" Znali su da je Gospodin. 13Isus pristupi, uzme kruh i dade im, a tako i ribu. 14To se već treći put očitova Isus učenicima pošto uskrsnu od mrtvih.

RAZMATRANJE

Isus je zaglavni kamen. I nema drugoga po kojem bi se ljudi mogli spasiti. Na tržištu mogućnosti, osobito danas, ima mnogo ponuda spasenja. Apostoli su tog Isusa navještali. Nisu mogli šutjeti. Naviještali su Božju Riječ, naviještali su Uskrsloga, Krista, Boga! Naviještati Isusa, koji je od mrtvih uskrsnuo, vrlo je zahtjevan zadatak. Zašto naviještati? Zato jer smo kršteni i pomazani Duhom Svetim na krštenju. Kako naviještati? Hrabro i ustrajno, jer na to smo pozvani od trenutka primanja pečata dara Duha Svetoga, od trenutka svete Potvrde! Gdje naviještati? Po svem svijetu, među svim narodima, držeći se nauka svete Majke Crkve. Kome naviještati? Onima koji imaju uši da čuju, svim ljudima dobre volje, onima koji žele i onima koji ne žele čuti. Isplati li se to? Krist nam obećava veliku nagradu, dakle, isplati se. 'Slugo dobri i vjerni, bio si vjeran u malom, nad velikim ću te postaviti', a na drugom mjestu kaže: 'Uđite u radost Oca i primite vijenac slave…' Isus Krist koga svjedočimo, koga smo uistinu sreli, koga naviještamo, ponovo se ukaza na obali Tiberijadskog mora. Isus je uistinu živ, razgovara sa mnom, s nama. Isus opet potiče učenike, nas, da gledamo Njegova divna djela. S Njime su blagovali, On je stvarnost. Oni Ga vide svojim očima i dodiruju svojim rukama! On je bio, jest i bit će! Početak i svršetak – sve je u Njemu! On sam nas zove poimence i govori: 'Ja sam Bog tvoj, tu sam, dođi, uzmi i jedi!'

Ne treba pitati živoga: Tko si ti? Jesi li živ? Učenik kojega je Isus posebno ljubio odmah je spremno dao svoje svjedočanstvo vjere, ispovijedajući Petru: 'Gospodin je!' Tako i ostali učenici – jednostavno, znali su da je Isus. Najbolje će ipak biti kad drugima posvjedočimo tu stvarnost riječima Svetog Pisma: 'To se već treći put Isus ukaza učenicima otkada je uskrsnuo od mrtvih!'

Petar kaže: Idem loviti ribu. - Kao da nije bilo Uskrsa! A Njegovi prijatelji: Idemo i mi s tobom! Povratak u rutinu, u svakodnevnu jadikovku. Slika je to malodušja koje je ovladalo učenicima nakon Isusova raspeća. A poražavajuća posljedica toga bila je: te noći ništa ne uloviše. Nisu li nam poznate takve prigode: oronuli snovi, uvijek isto, besperspektivnost...? Pa ipak živimo od nade da će noć proći te da će ponovo svanuti jutro. Isus se obraća učenicima prije nego li su ga prepoznali: ,,Dječice, imate li što za prismok?" Kad su odgovorili da nemaju, rekao im je da još jednom bace mreže - protiv svakoga razuma jer tko će danju loviti ribu! No Isus uvijek iznova prelazi granice razuma. Nije li to za nas upozorenje da nam se Božji poziv ponekad čini čudnim za oči ovoga svijeta? U svijetu koji zapravo ne računa s Bogom, njegova riječ uvijek ima prizvuk čudnoga, iznenađujućeg... Ulovili su 153 ribe, broj koji upućuje na puninu, jer u antici su bile poznate 153 vrste riba...

Na početku izvještaja učenici su bili sputani vlastitom rezignacijom. Na završetku je s njima Uskrsli koji ih poziva za prostrti stol. - I nama uvijek iznova sviće novo jutro, u kojemu Isus na nas čeka i susreće nas u svojoj riječi. Ako činimo što nam kaže, koliko nam to god moglo biti iznenađujuće, pronaći ćemo izlaz iz malodušja. Svaki dan nosi sa sobom poziv: ,,Dođite i jedite!"

ČETVRTAK - 1. uskrsni tjedan

1.      Dj 3, 11-26: Začetnika života ubiste, koga je Bog uskrisio od mrtvih.

11Kako se pak on držao Petra i Ivana, sav se narod zapanjen strča k njima u trijem zvani Salomonov. 12Kada to vidje Petar, obrati se narodu: "Izraelci, što se ovomu čudite? Ili što nas gledate kao da smo svojom snagom ili pobožnošću postigli da ovaj prohoda? 13Bog Abrahamov, Izakov i Jakovljev, Bog otaca naših, proslavi slugu svoga, Isusa kojega vi predadoste i kojega se odrekoste pred Pilatom kad već bijaše odlučio pustiti ga. 14Vi se odrekoste Sveca i Pravednika, a izmoliste da vam se daruje ubojica. 15Začetnika života ubiste. Ali Bog ga uskrisi od mrtvih, čemu smo mi svjedoci." 16"I po vjeri u njegovo ime, to je ime dalo snagu ovomu kojega gledate i poznate: vjera u Njega vratila je ovomu potpuno zdravlje naočigled vas sviju." 17"I sada, braćo, znam da ste ono uradili iz neznanja kao i glavari vaši. 18Ali Bog tako ispuni što unaprijed navijesti po ustima svih proroka: da će njegov Pomazanik trpjeti. 19Pokajte se dakle i obratite da se izbrišu grijesi vaši 20pa od Gospodina dođu vremena rashlade te on pošalje vama unaprijed namijenjenog Pomazanika, Isusa." 21Njega treba da nebo pridrži do vremena uspostave svega što obeća Bog na usta svetih proroka svojih odvijeka." 22"Mojsije tako reče: Proroka poput mene od vaše braće podignut će vam Gospodin, Bog vaš. Njega slušajte u svemu što vam god reče. 23I svaka duša koja ne posluša toga proroka, neka se iskorijeni iz naroda." 24"I svi Proroci koji su - od Samuela dalje - govorili, također su navijestili ove dane." 25"Vi ste sinovi proroka i Saveza koji sklopi Bog s ocima vašim govoreći Abrahamu: Potomstvom će se tvojim blagoslivljati sva plemena zemlje.

2.      Ps.8: Gospodine, Gospodine naš, divno je ime tvoje po svoj zemlji!

2Jahve, Gospode naš,
divno je ime tvoje po svoj zemlji,
veličanstvom nebo natkriljuješ!
5pa što je čovjek da ga se spominješ,
sin čovječji te ga pohodiš?
6Ti ga učini malo manjim od Boga,
slavom i sjajem njega okruni.
7Vlast mu dade nad djelima ruku svojih,
njemu pod noge sve podloži:
8ovce i svakolika goveda,
i zvijeri poljske k tome,
9ptice nebeske i ribe morske,
i što god prolazi stazama morskim.

3.      Iv 3, 31-36: Otac ljubi Sina i sve je predao u njegove ruke.

35Nato oni pripovjede ono s puta i kako ga prepoznaše u lomljenju kruha. 36Dok su oni o tom razgovarali, stane Isus posred njih i reče im: "Mir vama!" 37Oni, zbunjeni i prestrašeni, pomisliše da vide duha. 38Reče im Isus: "Zašto se prepadoste? Zašto vam sumnje obuzimaju srce? 39Pogledajte ruke moje i noge! Ta ja sam! Opipajte me i vidite jer duh tijela ni kostiju nema kao što vidite da ja imam." 40Rekavši to, pokaza im ruke i noge. 41I dok oni od radosti još nisu vjerovali, nego se čudom čudili, on im reče: "Imate li ovdje što za jelo?" 42Oni mu pruže komad pečene ribe. 43On uzme i pred njima pojede. 44Nato im reče: "To je ono što sam vam govorio dok sam još bio s vama: treba da se ispuni sve što je u Mojsijevu Zakonu, u Prorocima i Psalmima o meni napisano." 45Tada im otvori pamet da razumiju Pisma 46te im reče: "Ovako je pisano: 'Krist će trpjeti i treći dan ustati od mrtvih, 47i u njegovo će se ime propovijedati obraćenje i otpuštenje grijeha po svim narodima počevši od Jeruzalema.' 48Vi ste tomu svjedoci.

RAZMATRANJE

''Vi ste sinovi proroka i Saveza koji Bog sklopi s ocima vašim kad Abrahamu reče: U tvom će potomstvu biti blagoslovljena sva plemena na zemlji…!'' (Dj 3,25)
I jer ste 'sinovi proroka i Saveza', zato ste i svjedoci! Ne smijete blago svoje vjere, vjere vašega oca Abrahama, po kojoj ste postali njegovi sinovi, zadržati samo u svojem posjedu, ograđenom visokim ogradama sebičnosti i krivim poimanjem nasljedstva, kao da je to samo za vas i vaše. Ne smijete se sebično dičiti i uzoholiti posudom namrijete baštine vjere koju su ostavila iza sebe mnoga pokoljenja. Ne smijete se radovati poput psića iz bajke koji je sanjao toliko kostiju da se sav mogao njima prekriti, jer su to bile samo njegove kosti.
Ne smijete se dičiti ocem Abrahamom kao djeca, samo njegovom vjerom koja bijaše tako silna da je sina svoga darovao svome Bogu. Sina kojega mu je Bog dao mimo svih ljudskih poimanja, onda kada po ljudskom shvaćanju nikakvih mogućnosti za rođenje djeteta više nije bilo. Ne smijete ostati na toj razini, jer nijedno se čudo ne događa bez vas … jedino živo biće, Božje stvorenje, Božje dijete može napredovati, razvijati se, rasti 'u mudrosti i jakosti' zajedno i rađati se na novi život. Jer, život vjere je zaista novi život – Božji dar – besplatan – koji treba uzeti potpuno i s radošću poradi sebe i radi drugih…
Ne smijemo se prikovati za zemlju. Ne smijemo 'biti savršeni' toliko da drugima ne pomognemo na putu do sreće, u Božji dom… ne smijemo se prikovati zlatom, srebrom, ah kako su samo primamljivi ti ništavni metali, danas kao i onda davno… kao 'zlatno tele' na brdu Sinaj. Ne smijemo ostati čitav život samo iza svoje 'ograde' i govoriti 'Baš me briga!' Ne smijemo gledati ovaj svijet ni kroz rupu u ogradi i kazati: 'Ah, ti drugi…!' Ne smijemo ne vidjeti probleme ovoga života, brata u potrebi i to ne samo u materijalnoj, već tako često u duhovnoj stisci. Drugi traže odgovore, Boga, a mi smo zabili glavu u pijesak svoje 'vjere' kao noj i sami smo sebi dostatni.
I nije dovoljno, kako je to u slučaju drugih, nerazumnih, stvorenja gledati svijet kroz prizmu korita i slame ili zvonjave lancem i govoriti 'Evo mene s mojom vjerom', već je potrebno kidati lance, rušiti ograde i kidati spone naših grešnih navika, okrenuti onaj tanjur pun oglodanih kostiju, te stare kosti prosuti, da tanjur bude prazan za naša nova dobra djela, i kazivati svima da 'oglodane kosti' nisu ideali za koje je Bog stvorio čovjeka, mene, tebe, njega...
Pozvani smo svemu što činimo dati jedan duboki smisao, zapravo svemu što činimo dati još jednu dimenziju, dimenziju vječnosti…

Što nam je, dakle, činiti?

Od danas, sve što činimo, činimo to s određenom nakanom. Pobuditi u sebi određenu nakanu. A to znači - za nešto, zapravo za nekoga, prikazivati dobra djela, trpljenja, sve što nam Gospodin pošalje. Jer mnogo toga možemo činiti, a da nismo učinili ništa za Vječnost. Jer mnogo toga možemo trpjeti, a da nismo trpjeti za Boga i za Njegovu slavu, a takvim beskorisnim, Bogu neprikazanim, trpljenjem može se i u pakao…
Naime, potrebno je da kršćanin ponovno u sebi i u drugima otkrije i djelatnom učini snagu Krista Uskrsloga. I to treba činiti svaki dan, kroz svakodnevnu molitvu, počinjući od one jutarnje…
I to treba činiti marljivo i strpljivo u svakom poslu koji radi…
I to treba činiti kroz učenje, da kasnije možemo to znanje podijeliti s drugima, da možemo zajedno rješavati i probleme kruha svagdanjega…
I to treba činiti u trenucima radosti, razonode, na izletima, boravku u prirodi...
I to treba činiti svojim počinkom: 'Ja spavam, a srce moje bdije…'
Tako bi moralo biti u našem životu, jer je Isus uskrsnuo, otvorio ponovo oči i došao učenicima koji su se u strahu zatvorili pred svijetom, štoviše to su oni koji su i pobjegli iz Jeruzalema i ostavili ga sama na Golgoti. Došao im je sada u slavi i donio novi život, pozvao ih je k savršenstvu i rekao: Bit ćete mi Svjedoci…(Lk 24, 48) I u svemu što činite – reče Uskrsnuli – činite to kao novi ljudi, nova djeca Božja, kao sinovi proroka i sinovi Saveza. Ponašajte se tako da vas se ne zastidim jednoga dana, tako da drugi koji vas vide slave i hvale Oca vašega koji je na nebesima.
Želim vam da svaki puta 'u svemu što učiniste jednom od Njegove najmanje braće', prepoznate Onoga koji vas je pretekao na putu u Emaus, u lomljenju kruha, i da zahvaljujući susretu s Njime, budete proroci mira za čitav svijet kojem i sami pripadamo. Marijo Majko Crkve, Majko milosrđa, moli za nas! Amen.

SRIJEDA - 1. uskrsni tjedan

Dj 3, 1-10: Što imam to ti dajem: u ime Isusovo uskrsni i hodaj!

1Petar i Ivan uzlazili su u Hram na devetu molitvenu uru. 2Upravo su donosili nekog čovjeka, hroma od majčine utrobe; njega bi svaki dan postavljali kod hramskih vrata, zvanih Divna, da prosi milostinju od onih koji ulaze u Hram. 3On ugleda Petra i Ivana upravo kad zakoračiše u Hram te zamoli milostinju. 4Petar ga zajedno s Ivanom prodorno pogleda i reče: "Pogledaj u nas!" 5Dok ih je molećivo motrio očekujući od njih nešto dobiti, 6reče mu Petar: "Srebra i zlata nema u mene, ali što imam - to ti dajem: u ime Isusa Krista Nazarećanina hodaj!" 7I uhvativši ga za desnu ruku, pridiže ga: umah mu omoćaše noge i gležnjevi 8pa skoči, uspravi se, stane hodati te uđe s njima u Hram hodajući, poskakujući i hvaleći Boga. 9Sav ga narod vidje kako hoda i hvali Boga. 10Razabraše da je to on - onaj koji je na Divnim vratima Hrama prosio milostinju - i ostadoše zapanjeni i izvan sebe zbog onoga što se s njim dogodilo.

1.      Ps.104: Sjetite se čudesa što ih učini Gospodin.

1Hvalite Jahvu, prizivajte mu ime,
navješćujte među narodima djela njegova!
2Pjevajte mu, svirajte mu,
pripovijedajte sva njegova čudesa!
3Dičite se svetim imenom njegovim,
neka se raduje srce onih što traže Jahvu!
4Tražite Jahvu i njegovu snagu,
tražite svagda njegovo lice!
6Abrahamov rod sluga je njegov,
sinovi Jakovljevi njegovi izabranici!
7On je Jahve, Bog naš;
po svoj su zemlji njegovi sudovi!
8On se uvijek sjeća svojega Saveza,
riječi koju dade tisući naraštaja:
9Saveza koji sklopi s Abrahamom
i zakletve svoje Izaku.

2.      Lk 24, 13-35: Prepoznali su ga u lomljenju kruha.

13I gle, dvojica su od njih toga istog dana putovala u selo koje se zove Emaus, udaljeno od Jeruzalema šezdeset stadija. 14Razgovarahu međusobno o svemu što se dogodilo. 15I dok su tako razgovarali i raspravljali, približi im se Isus i pođe s njima. 16Ali prepoznati ga - bijaše uskraćeno njihovim očima. 17On ih upita: "Što to putem pretresate među sobom?" Oni se snuždeni zaustave 18te mu jedan od njih, imenom Kleofa, odgovori: "Zar si ti jedini stranac u Jeruzalemu te ne znaš što se u njemu dogodilo ovih dana?" 19A on će: "Što to?" Odgovore mu: "Pa ono s Isusom Nazarećaninom, koji bijaše prorok - silan na djelu i na riječi pred Bogom i svim narodom: 20kako su ga glavari svećenički i vijećnici naši predali da bude osuđen na smrt te ga razapeli. 21A mi se nadasmo da je on onaj koji ima otkupiti Izraela. Ali osim svega toga ovo je već treći dan što se to dogodilo. 22A zbuniše nas i žene neke od naših: u praskozorje bijahu na grobu, 23ali nisu našle njegova tijela pa dođoše te rekoše da su im se ukazali anđeli koji su rekli da je on živ. 24Odoše nato i neki naši na grob i nađoše kako žene rekoše, ali njega ne vidješe." 25A on će im: "O bezumni i srca spora da vjerujete što god su proroci navijestili! 26Nije li trebalo da Krist sve to pretrpi te uđe u svoju slavu?" 27Počevši tada od Mojsija i svih proroka, protumači im što u svim Pismima ima o njemu. 28Uto se približe selu kamo su išli, a on kao da htjede dalje. 29No oni navaljivahu: "Ostani s nama jer zamalo će večer i dan je na izmaku!" I uniđe da ostane s njima. 30Dok bijaše s njima za stolom, uze kruh, izreče blagoslov, razlomi te im davaše. 31Uto im se otvore oči te ga prepoznaše, a on im iščeznu s očiju. 32Tada rekoše jedan drugome: "Nije li gorjelo srce u nama dok nam je putem govorio, dok nam je otkrivao Pisma?" 33U isti se čas digoše i vratiše u Jeruzalem. Nađoše okupljenu jedanaestoricu i one koji bijahu s njima. 34Oni im rekoše: "Doista uskrsnu Gospodin i ukaza se Šimunu!" 35Nato oni pripovjede ono s puta i kako ga prepoznaše u lomljenju kruha.

RAZMATRANJE

Znamo to iz vlastitoga iskustva: Pogledi mogu ubiti, pogledi mogu podariti život. Kod ovoga izlječenja radi se o igri očima, o pogledu koji kaže: ,,Postojiš zato što te oči žele, gledaju te i kažu da budeš" (Hilde Domin). Razmjena pogleda između apostola i uzetoga događa se na ,,divnim" vratima Hrama. Prosjak je utjelovljenje egzistencije obilježene patnjom, prepušten sam sebi, odbačen, drugima na teret. Sve se to događa u neposrednoj blizini lijepoga. No prema Zakonu nije mu dopušteno ući u Hram, čime mu je na neki način uskraćen i susret s Bogom. Tada se događa ono iznenađujuće. Petar i Ivan ne daju milostinju, nego upućuju prosjaku pogled i nalažu mu: ,,Pogledaj u nas!" I on se zagledao u oči koje u njemu ne vide bijednoga uzetoga, u oči koje ga dokraja proniču i vraćaju mu njegovo dostojanstvo. Izlječenje koje je započelo s tom razmjenom pogleda nije samoinicijativno djelo apostola. Oni se pozivaju na Isusa Krista: ,,U ime Isusa Krista Nazarećanina hodaj!" Tada uzeti ustaje, ulazi kroz Divna vrata, pleše i skače u Hramu, i slavi Boga - jer je iskusio da je njegov život željen, da smije biti te da Bog želi da bude. - Postojimo jer nas Božje oči žele, gledaju nas i kažu kako je lijepo da ti postojiš. U Božjim očima svaki čovjek ima svoju ljepotu i dostojanstvo.

Vjera je dar primljen na krštenju. Vjeru nam daruje Bog. Sada hodamo u neznanju, u vjeri samo, a ne u gledanju… No, vjera čini čuda. Kada bi bar bila kao 'gorušičino zrno'. Isus čini čuda po vjeri: 'Idi ženo, vjera Te tvoja spasila', 'Idi kući, ozdravila je kćer Tvoja'...
Vjera je i u oproštenju grijeha. Petar daje ono što je primio po vjeri. Zna koje blago ima u svojim rukama. Nije to zlato, nije srebro…'nemam ti što dati, ali u ime Isusa Nazarećanina, ustani i hodaj!' Petar je primio još vredniji dar od onog da ozdravlja hrome, bolesne… Primio je vlast otpuštanja i zadržavanja grijeha. 'Primite Duha Svetoga, kaže Krist Uskrsnuli: kome otpustite grijehe, bit će im otpušteni …jer Tebi dajem ključeve Kraljevstva svoga.'
,,Ne zadržavaj se sa mnom." Ljubav želi zadržati, ne želi izgubiti ljubljenoga, želi uvijek biti sjedinjena s njime. No baš uime ljubavi ljubav mora naučiti davati slobodu, odustati od žudnje za posjedovanjem. Samo tako ljubav može rasti, samo tako ne biva ugušena, samo tako u nju ulazi besmrtnost...
Neka nas prati Krist koji se objavio učenicima na putu u Emaus. Neka nam otvori oči duše da ga mognemo prepoznati u svakoj svetoj Misi kada nas zove i kaže: 'Uzmite i jedite!' Neka pobijedi svu našu nesigurnost, strah, sumnju, tugu i neka nam daruje radost, sigurnost, vjeru kao učenicima u Emausu – 'Ja sam! Ne bojte se! Ja sam s vama u sve dane do svršetka svijeta.' Marijo Majko Crkve, Majko milosrđa, moli za nas. Amen.

UTORAK - 1. uskrsni tjedan  

1.      Dj 2, 36-41: Obratite se! Nek se svaki od vas krsti u ime Isusa Krista!

36Pouzdano dakle neka znade sav dom Izraelov da je toga Isusa kojega vi razapeste Bog učinio i Gospodinom i Kristom." 37Kad su to čuli, duboko potreseni rekoše Petru i drugim apostolima: "Što nam je činiti, braćo?" 38Petar će im: "Obratite se i svatko od vas neka se krsti u ime Isusa Krista da vam se oproste grijesi i primit ćete dar, Duha Svetoga. 39Ta za vas je ovo obećanje i za djecu vašu i za sve one izdaleka, koje pozove Gospodin Bog naš." 40I mnogim je drugim riječima još svjedočio i hrabrio ih: "Spasite se od naraštaja ovog opakog!" 41I oni prigrliše riječ njegovu i krstiše se te im se u onaj dan pridruži oko tri tisuće duša.

2.      Ps.32: Puna je zemlja dobrote Gospodnje!

4Jer prava je riječ Jahvina
i vjernost su sva djela njegova.
5On ljubi pravdu i pravo:
puna je zemlja dobrote Jahvine.
18Oko je Jahvino nad onima koji ga se boje,
nad onima koji se uzdaju u milost njegovu:
19da im od smrti život spasi,
da ih hrani u danima gladi.
20Naša se duša Jahvi nada,
on je pomoć i zaštita naša.
22Neka dobrota tvoja, o Jahve, bude nad nama,
kao što se mi u tebe uzdamo!

3.      Iv 20, 11-18: Vidjeh Gospodina i to mi je rekao.

11A Marija je stajala vani kod groba i plakala. 12Zaplakana zaviri u grob i ugleda dva anđela u bjelini kako sjede na mjestu gdje je ležalo tijelo Isusovo - jedan kod glave, drugi kod nogu. 13Kažu joj oni: "Ženo, što plačeš?" Odgovori im: "Uzeše Gospodina mojega i ne znam gdje ga staviše." 14Rekavši to, obazre se i ugleda Isusa gdje stoji, ali nije znala da je to Isus. 15Kaže joj Isus: "Ženo, što plačeš? Koga tražiš?" Misleći da je to vrtlar, reče mu ona: "Gospodine, ako si ga ti odnio, reci mi gdje si ga stavio i ja ću ga uzeti." 16Kaže joj Isus: "Marijo!" Ona se okrene te će mu hebrejski: "Rabbuni!" - što znači: "Učitelju!" 17Kaže joj Isus: "Ne zadržavaj se sa mnom jer još ne uziđoh Ocu, nego idi mojoj braći i javi im: Uzlazim Ocu svomu i Ocu vašemu, Bogu svomu i Bogu vašemu." 18Ode dakle Marija Magdalena i navijesti učenicima: "Vidjela sam Gospodina i on mi je to rekao."''Kad to čuše, duboko se u srcu potresoše te rekoše Petru i ostalim učenicima: Braćo, što da činimo? … Obratite se … reče im Petar (Dj 2,37-38)''

RAZMATRANJE

Priznati drugome da je u pravu…. Dugo se nisu mogli pomiriti s time da je netko drugi u pravu. Savjest im nije dala mira, predbacivali su sami sebi – iako su željno očekivali obećanog Mesiju, kada je konačno došao zašto Ga nisu prihvatili... Još teže – odrekli su ga se, odbacili, kao što se odbacuje iznošena, stara haljina, ili napukla posuda… Predali su Ga Rimljanima, svojim najžešćim neprijateljima, porobljivačima… 'Njega koji je predan po nepromjenljivoj odluci i predznanju Božjem, i koga ste vi bezbožničkom rukom razapeli i ubili.'

Moguće je da su tek onda shvatili svoju pogrešku, kad su vidjeli kako se sve strašno 'odigralo', no ni tada ne svi! Petar im je zato jasno ukazao na taj grijeh i tvrdokornost njihovih srdaca: 'Dakle, neka sav dom Izraelov sa sigurnošću spozna da je Bog učinio i Gospodinom i Mesijom tog Isusa koga ste vi razapeli.' (Dj 2,36) Od toga dana, kada su Mesiju razapeli, pa do Petrovog govora prošlo je samo pedeset dana. Događaj s Isusom bio je ključni događaj koji se prepričavao po svim kutcima Jeruzalema, tim više što se sve događalo u vrijeme Pashe, najvećeg židovskog blagdana, kada je tako puno Izraelaca došlo u Hram.

Na smrt predan i ubijen na Križu bijaše Isus, koji je prošao zemljom, kako su i ljudi govorili, čineći dobro. No Njegov najveći podvig i razlog 'za buru' koja se podigla bilo je uskrsnuće. Prvo i pisano svjedočanstvo o tome, koje je stiglo čak iz 'državne uprave', dali su rimski vojnici, čuvari groba, oni isti vojnici koji su primili novce od židovskih poglavara i razglašavali onako kako su ih ovi 'dobro' poučili, naravno u dogovoru s Pilatom. Trebali su hodati uokolo i razglašavati neistinu – dok su oni spavali, došli su njegovi učenici i uzeli Njegovo tijelo iz groba, ali mnoštvo ipak tu vijest nije prihvatilo kako su oni mislili (usp. Mt 28,12-13). Jer je činjenica uskrsnuća bila toliko jaka i stvarna.

Pa ni sami vojnici nisu bili sretni što moraju pričati o svom navodnom neuspjehu – kakva je to slavna rimska vojska koja noću spava umjesto da bdije i kojoj šačica neukih i golorukih ribara može ukrasti tijelo iz grobne pećine? Kako su se mogli pomiriti s time i prihvatiti činjenicu da su oni, u konačnici nevini, kao disciplinirani vojnici, sami sebe morali optuživati za lijenost i nemar?

Istina, uzeli su novac, ali zašto bi morali držati tajnu i govoriti laž da su učenici ukrali tijelo Učiteljevo i laži protiv sebe samih? Rimski vojnik koji spava na straži, nije li to veliki udarac za Cezara i čitavo Rimsko carstvo? Ipak nisu mogli pogaziti svoju službu i svoju čast rimskog vojnika, i još gore, da se pritom stave u službu onih koje su učinili svojim podanicima, Židovima, židovskom svećenstvu i poglavarima. To bi tek bila istinska blamaža. Tako se činjenica uskrsnuća ipak nije mogla sakriti. USKRSLI JE OVDJE!

Ništa dakle čudno da se događa preokret u životu Jeruzalema, u životu ljudi… kada su čuli što im to Petar govori. Mnogi su to upijali u svoja srca i jednostavno počeli pitati Petra: Što nam je činiti? Velika je stvar priznati drugome da je u pravu. To može samo mudar i ponizan čovjek! Zato je dobro i potrebno razgovarati s drugima o svemu, posebno o životnim problemima. Dobro je shvatiti smisao i ciljeve koje drugi imaju u životu…Otkriti zašto? Prihvatiti i druge mogućnosti. Bolje putove. Planove.

Koliko ima ljudi s kojima nitko ne računa? Nikad nisu mogli izreći svoje mišljenje. Koliko ima ljudi koji ne mogu prihvatiti činjenicu da je Isus uskrsnuo? Koliko ima ljudi koji ne vjeruju u Boga? Ne prihvaćaju da svemu ovome zemaljskom dolazi kraj? Da je samo Bog vječan! Koliko ima ljudi razočaranih, očajnih? A Istina je tako blizu.
Nedostaje poniznosti!

Neka Krist dođe i pred svakog od nas da nas vodi. Koliko radosti su doživjeli učenici kada su ugledali, ponovno sreli Učitelja nakon Uskrsnuća? Koliko je radosti doživjela Marija Magdalena kada nam svjedoči: Vidjela sam Učitelja! Vidjela sam Isusa koji je uzašao na nebo i sjedi s desne Boga svoga Oca. Ovo je dan što ga učini Gospodin! Zato radujmo se i kličimo jer puna je zemlja ljubavi Božje. Marijo, Majko Crkve, Majko milosrđa, moli za nas! Amen.

{bmsmanager:bookmarks;size:small;text:nn;separator:;badges:5,7,15,2}
 

Djelovanje Misijske zajednice

Dokumentarni film o našoj Misijskoj zajednici O. Ante Gabrić

POGLEDAJTE OVDJE

Filijala Herešin

Ovdje možete saznati sve o našoj filijali u Herešinu

Bolnica

Ovdje možete saznati sve o dušobrižništvu u bolnici

Dom umirovljenika

Ovdje možete saznati sve o dušobrižništvu u Domu umirovljenika Koprivnica

HKLD

Ovdje možete dobiti sve informacije o hrvatskom katoličkom liječničkom društvu, podružnica Koprivnica. Informacije su dostupne i na njihovoj službenoj stranici

HKDMST

Ovdje možete dobiti sve informacije o hrvatskom katoličkom društvu medicinskih sestara i tehničara, podružnica Koprivnica.